Ako sa vyhnúť vírusom v e‑mailoch

Používanie aktualizovaného antivírusového programu a opatrnosť pri otváraní príloh a pri klikaní na prepojenia v správach by malo byť postačujúce na prevenciu pred napadnutím počítača vírusom zo škodlivého e‑mailu. Ak chcete zabezpečiť ochranu svojho počítača, postupujte podľa týchto pokynov:

Zobraziť všetko

Nainštalujte antivírusový program

Najlepšou ochranou proti napadnutiu vírusom je inštalácia programu na vyhľadávanie vírusov a aktualizácia tohto programu. Antivírusové programy vyhľadávajú v prichádzajúcich e‑mailoch známe vírusy a pomáhajú chrániť pred nimi počítač. Nové vírusy sa objavujú takmer denne, preto dbajte o aktualizáciu antivírusového programu. Väčšinu antivírusových programov je možné nastaviť tak, aby sa pravidelne automaticky aktualizovali s informáciami potrebnými na ochranu proti najnovším vírusom.

Pri otváraní príloh e‑mailových správ postupujte opatrne

E‑mailové prílohy sú hlavným zdrojom napadnutia vírusom. Môžete napríklad dostať e‑mail, dokonca aj od známej osoby, s priloženým súborom, ktorý sa javí ako dokument, fotografia alebo program, ale ktorý je v skutočnosti vírusom. Ak tento súbor otvoríte, počítač bude napadnutý vírusom. Program Windows Mail však automaticky blokuje známe nebezpečné typy súborov. Autori vírusov napriek tomu často nájdu nové techniky na šírenie škodlivého softvéru, preto je pri otváraní príloh potrebné vždy postupovať opatrne. Ak dostanete neočakávané e‑mailové prílohy, odporúčame pred ich otvorením odoslať odosielateľom odpoveď so žiadosťou o potvrdenie toho, že prílohy naozaj odoslali.

Pomocou antivírusového programu skontrolujte obsah komprimovaných súborov

Jedným zo spôsobov, akým sa autori vírusov snažia dostať škodlivé súbory do vášho počítača, je odoslanie súborov ako prílohy použitím formátov komprimovaných súborov, napríklad .zip a .rar. Väčšina antivírusových programov preverí tieto prílohy hneď po ich prijatí, ale pre istotu by ste mali pred otvorením súborov, ktoré sú v nich uložené, uložiť komprimované prílohy do priečinka v počítači a preveriť ich pomocou antivírusového programu.

Pri klikaní na prepojenia v správach postupujte opatrne

Falošné prepojenia v e‑mailových správach sa často používajú ako súčasť podvodov neoprávneného získavania údajov a používania spyware, ale môžu slúžiť aj na prenos vírusov. Kliknutím na falošné prepojenie môžete prejsť na webovú stránku, ktorá sa pokúsi prevziať do vášho počítača škodlivý softvér. Pri klikaní na prepojenie v správe postupujte opatrne, najmä ak sa telo správy javí nejasné a nekonkrétne, ako napríklad text „Pozrite si naše fotografie z dovolenky” bez uvedenia osobných informácií o vás alebo o odosielateľovi.