Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásený ako správca. Ak nie ste prihlásený ako správca, môžete zmeniť len nastavenia týkajúce sa vášho používateľského konta.

Pred vykonaním zmien v kľúči alebo podkľúči databázy Registry odporúčame, aby ste kľúč či podkľúč exportovali, alebo z neho urobili záložnú kópiu. Záložnú kópiu môžete uložiť na vami zvolené miesto, napríklad do priečinka na pevnom disku alebo na vymeniteľné úložné zariadenie. Ak urobíte zmeny, ktoré chcete vrátiť späť, záložnú kópiu môžete importovať.

  1. Spustite nástroj Editor databázy Registry kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu regedit do poľa Vyhľadať a potom stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Nájdite kľúč alebo podkľúč, ktorý chcete zálohovať, a kliknite naň.

  3. Kliknite na ponuku Súbor, potom na položku Exportovať.

  4. V poli Uložiť do vyberte miesto, kam chcete uložiť záložnú kópiu, a v poli Názov súboru zadajte názov záložného súboru.

  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Rozšírené informácie o editovaní databázy Registry nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Poznámky.

  • Samozrejme môžete zálohovať viac, než len pozmenený kľúč či podkľúč databázy Registry, zväčšuje to však veľkosť záložného súboru.

  • Pred úpravou databázy Registry je vhodné vytvoriť bod obnovenia, pomocou nástroja Obnovovanie systému. Bod obnovenia obsahuje informácie o databáze Registry. Bod obnovenia môžete tiež použiť na vrátenie zmien realizovaných v systéme. Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému získate v Centre pomoci a technickej podpory.