Blokovanie nevyžiadaných a neželaných e‑mailov

V programe Windows Mail máte nasledujúce možnosti ochrany priečinka Doručené položky pred neželanými e‑mailovými správami.

 • Filter nevyžiadaných e‑mailov je určený na zachytenie bežných nevyžiadaných komerčných e‑mailov (obvykle označované ako „spam“) a ich presunutie do špeciálneho priečinka pre nevyžiadanú poštu. Stupeň ochrany pred nevyžiadanou poštou môžete zvýšiť alebo znížiť podľa množstva nevyžiadaných e‑mailov, ktoré dostávate.

 • E‑mailové správy je možné presunúť z priečinka Nevyžiadaná pošta späť do priečinka Doručené položky.

 • Správy odosielané z určitých e‑mailových adries môžete zablokovať pridaním adresy do zoznamu zablokovaných odosielateľov.

 • Blokovaniu správ z určitých e‑mailových adries môžete zabrániť pridaním adresy do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

Zobraziť všetko

Zmena úrovne ochrany pred nevyžiadanými e‑mailovými správami

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Vyberte požadovanú úroveň ochrany:

  • Bez automatického filtrovania. Kliknite na túto možnosť, ak chcete úplne vypnúť blokovanie nevyžiadaných e‑mailových správ. Program Windows Mail bude aj naďalej blokovať správy z názvov domén a e‑mailových adries uvedených v zozname zablokovaných odosielateľov.

  • Nízka. Na túto možnosť kliknite, ak dostávate málo nevyžiadaných e‑mailových správ a chcete blokovať iba najbežnejšie nevyžiadané e‑maily.

  • Vysoká. Na túto možnosť kliknite, ak dostávate veľa nevyžiadaných e‑mailov a chcete čo najviac z nich zablokovať. Mali by ste však pravidelne kontrolovať obsah priečinka Nevyžiadaná pošta, či sa v ňom nenachádzajú legitímne e‑mailové správy, ktoré tam program mohol presunúť.

  • Iba dôveryhodní odosielatelia. Kliknite na túto možnosť, ak chcete dostávať iba správy od osôb alebo z názvov domén uvedených v zozname dôveryhodných odosielateľov. E‑mailové správy od osôb alebo z názvov domén, ktoré nie sú uvedené v zozname dôveryhodných odosielateľov, bude program považovať za nevyžiadanú poštu, preto vyberte túto možnosť iba vtedy, ak ste si istý, že v zozname dôveryhodných odosielateľov sú uvedené všetky osoby a názvy domén, z ktorých chcete dostávať poštu.

Presun správy z priečinka Nevyžiadaná pošta do priečinka Doručené položky

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na priečinok Nevyžiadaná pošta.

 3. Kliknite na správu, ktorú chcete presunúť do priečinka Doručené položky.

 4. V ponuke Správa presuňte kurzor na položku Nevyžiadaná pošta, potom kliknite na možnosť Označiť ako inú než nevyžiadanú. Správa sa presunie do priečinka Doručené položky.

  Poznámka

  • Správa označená ako iná než nevyžiadaná sa presunie do priečinka Doručené položky, ďalšie správy od toho istého odosielateľa však môže program stále zaraďovať do priečinka Nevyžiadaná pošta. Ak tomu chcete zabrániť, pridajte odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

Pridanie odosielateľa do zoznamu zablokovaných odosielateľov

Správa doručená z e‑mailovej adresy uvedenej v zozname zablokovaných odosielateľov sa automaticky presunie do priečinka Nevyžiadaná pošta. Správy z adries, ktoré sú súčasne uvedené v zozname dôveryhodných odosielateľov, nie sú považované za nevyžiadanú poštu a nepresunú sa do tohto priečinka, pretože zoznam dôveryhodných odosielateľov má vyššiu prioritu ako zoznam zablokovaných odosielateľov.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na správu od odosielateľa, ktorého chcete pridať do zoznamu zablokovaných odosielateľov.

 3. V ponuke Správa presuňte kurzor na položku Nevyžiadaná pošta, potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zablokovať všetky budúce správy od daného odosielateľa, kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov.

  • Ak chcete zablokovať všetky správy od každého odosielateľa s rovnakým názvom domény (tá časť e‑mailovej adresy, ktorá sa nachádza za znakom @) aká je u daného odosielateľa, kliknite na položku Pridať doménu odosielateľa (@example.com) do zoznamu zablokovaných odosielateľov.

Poznámka

 • Ak chcete pridať niektorého odosielateľa do zoznamu zablokovaných odosielateľov, a nemáte od neho k dispozícii žiadnu správu, môžete pridať adresu odosielateľa do zoznamu manuálne. V ponuke Správa presuňte kurzor na položku Nevyžiadaná pošta, potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty. Na karte Zablokovaní odosielatelia kliknite na položku Pridať, zadajte e‑mailovú adresu, ktorú chcete zablokovať, a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov

Správa doručená z e‑mailovej adresy uvedenej v zozname dôveryhodných odosielateľov sa nepresunie do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na správu od odosielateľa, ktorého chcete pridať do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

 3. V ponuke Správa presuňte kurzor na položku Nevyžiadaná pošta, potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete povoliť prijímanie všetkých budúcich správ od daného odosielateľa, kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

  • Ak chcete povoliť prijímanie všetkých správ odosielateľov s názvom domény rovnakým ako u daného odosielateľa, kliknite na položku Pridať doménu odosielateľa (@example.com) do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

Poznámka

 • Ak chcete pridať niektorého odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, a nemáte od neho k dispozícii žiadnu správu, môžete pridať adresu odosielateľa do zoznamu manuálne. V ponuke Správa presuňte kurzor na položku Nevyžiadaná pošta, potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty. Na karte Dôveryhodní odosielatelia kliknite na položku Pridať, zadajte e‑mailovú adresu, ktorú chcete povoliť, a kliknite na tlačidlo OK.