V aplikácii Windows Media Center môžete napaľovať rôzne typy diskov CD a DVD. Môžete vybrať typ disku CD alebo DVD, ktorý chcete vytvoriť, a to podľa toho, ako a čo chcete použiť na prehrávanie obsahu napáleného na disk.

Nasledovný obrázok zobrazuje možnosť napáliť disk CD alebo DVD vybratú v položke Úlohy.

Obrázok vybratej možnosti napálenia disku CD alebo DVD
Je vybratá možnosť napálenia disku CD alebo DVD.

Informácie o napaľovaní diskov CD a DVD v aplikácii Windows Media Center vrátane typov diskov, ktoré je možné napaľovať, sa nachádzajú v téme Napaľovanie disku CD alebo DVD: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Napaľovanie nahratej televíznej relácie alebo ďalších videosúborov na disk DVD

Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľnú analógovú alebo digitálnu televíznu kartu.

Nahraté televízne relácie alebo ďalšie videosúbory z knižnice médií aplikácie Windows Media Center je možné napáliť na disk DVD, ktorý potom môžete prehrávať v prehrávači diskov DVD alebo v počítači. Pri napaľovaní videosúborov na disk DVD sa súbory automaticky konvertujú tak, aby ich bolo možné prehrať v štandardnom prehrávači diskov DVD. Napálenie televíznej relácie na disk DVD môže trvať dlhšie. Čas napaľovania televíznej relácie na disk DVD závisí od viacerých faktorov: od dĺžky pridávaných videosúborov, systémových zdrojov počítača a rýchlosti napaľovačky diskov DVD.

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center. Do napaľovačky diskov DVD vložte zapisovateľný disk DVD.

 2. Kliknite na upozornenie Napáliť disk CD alebo DVD, ktoré sa zobrazí v aplikácii Windows Media Center, alebo sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku napálenie disku CD alebo DVD.

 3. Na obrazovke Výber formátu disku kliknite na položku Videodisk DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Pomocou klávesnice zadajte názov disku DVD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na obrazovke Výber média kliknite na položku Nahraté televízne relácie alebo Knižnica videí a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na televíznu reláciu alebo video, ktoré chcete pridať na disk.Vedľa vybratej televíznej relácie alebo videosúboru sa zobrazí znak začiarknutia. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak chcete na disk pridať ďalšie videosúbory, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 8. Opakujte kroky 5 – 7 pre všetky nahraté televízne relácie a videá, ktoré chcete napáliť na disk.

 9. Ak ste na disk pridali všetky videosúbory, ktoré chcete napáliť, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Napáliť disk DVD.

 10. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 11. Po napálení disku kliknite v okne upozornenia Dokončuje sa vytváranie disku na tlačidlo Hotovo.

Napaľovanie hudby, obrázkov a videa na údajový disk CD alebo DVD

Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete digitálne mediálne súbory, napríklad hudbu, obrázky a video, archivovať na disk CD alebo DVD a prehrávať v inom počítači. Pri napaľovaní tohto typu disku, nazývaného údajový disk DVD alebo údajový disk CD, sa digitálne mediálne súbory pred napálením nekonvertujú na iný formát súboru, len sa v pôvodnom formáte skopírujú na disk CD alebo DVD.

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center. Do napaľovačky diskov CD alebo DVD vložte zapisovateľný disk CD alebo DVD.

 2. Kliknite na upozornenie Napáliť disk CD alebo DVD, ktoré sa zobrazí v aplikácii Windows Media Center, alebo sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku napálenie disku CD alebo DVD.

 3. Podľa typu zapisovateľného disku, ktorý vložíte do napaľovačky, kliknite na obrazovke Výber formátu disku na položku Údajový disk CD alebo Údajový disk DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Pomocou klávesnice zadajte názov disku DVD alebo CD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na obrazovke Výber média kliknite na prvý typ digitálneho mediálneho súboru, ktorý chcete pridať na disk CD alebo DVD, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na televíznu reláciu, ďalšie videá, hudbu alebo obrázky, ktoré chcete pridať na disk. Vedľa vybratých digitálnych mediálnych súborov sa zobrazí znak začiarknutia. Potom kliknite n tlačidlo Ďalej.

 7. Ak chcete na disk pridať ďalšie súbory, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 8. Opakujte kroky 5 – 7 pre všetky digitálne mediálne súbory, ktoré chcete napáliť na disk.

 9. Ak ste na disk pridali všetky súbory, ktoré chcete napáliť, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Napáliť disk DVD alebo Napáliť disk CD.

 10. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 11. Po napálení disku kliknite v okne upozornenia Dokončuje sa vytváranie disku na tlačidlo Hotovo.

Napaľovanie zvukového disku CD na prehrávanie v prehrávači diskov CD

Hudobné súbory uložené v počítači môžete napáliť na zapisovateľný disk CD ako zvukový disk CD. Zvukové disky CD je možné prehrávať vo väčšine počítačov, v domácich prehrávačoch CD a v autorádiách s prehrávačom CD, ktoré prehrávajú disky CD-R a CD-RW. Zvukový disk je možné napáliť z viacerých typov digitálnych zvukových súborov vrátane formátov Windows Media Audio (WMA), MP3 alebo WAV.

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center. Do napaľovačky diskov CD alebo DVD vložte zapisovateľný disk CD.

 2. Kliknite na upozornenie Napáliť disk CD alebo DVD, ktoré sa zobrazí v aplikácii Windows Media Center, alebo sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku napálenie disku CD alebo DVD.

 3. Na obrazovke Výber formátu disku kliknite na položku Zvukový disk CD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Pomocou klávesnice zadajte názov disku CD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na obrazovke Výber hudby kliknite na album, hudobný žáner, skladby, zoznam skladieb alebo skladby od konkrétneho interpreta, ktoré chcete napáliť na zvukový disk CD, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ak chcete na disk pridať ďalšie hudobné súbory, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 7. Opakujte kroky 5 a 6 pre všetky digitálne zvukové súbory, ktoré chcete napáliť na disk.

 8. Ak ste na disk pridali všetky zvukové súbory, ktoré chcete napáliť, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Napáliť disk CD.

 9. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 10. Po napálení disku kliknite v okne upozornenia Dokončuje sa vytváranie disku na tlačidlo Hotovo.

Vytvorenie prezentácie disku DVD s hudbou

Môžete vytvoriť prezentáciu disku DVD s hudbou (alebo bez hudby) a napáliť ju na zapisovateľný disk DVD. Prezentácia disku DVD obsahuje obrázky, ktoré sa zobrazujú počas prehrávania hudby (ak k prezentácii pridáte hudbu). Ktokoľvek potom môže prehrávať disk DVD v počítači alebo v televízore.

Pri neskoršom prehrávaní prezentácie v prehrávači diskov DVD sa budú obrázky zobrazovať v 7-sekundových intervaloch v poradí, v ktorom ste ich pridali na disk DVD. Zároveň sa s obrázkami bude prehrávať hudba v poradí, v ktorom ste ju pridali na disk DVD.

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center. Do napaľovačky diskov CD alebo DVD vložte zapisovateľný disk CD alebo DVD.

 2. Kliknite na upozornenie Napáliť disk CD alebo DVD, ktoré sa zobrazí v aplikácii Windows Media Center, alebo sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku napálenie disku CD alebo DVD.

 3. Na obrazovke Výber formátu disku kliknite na položku Prezentácia disku DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Pomocou klávesnice zadajte názov prezentácie disku DVD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na obrazovke Výber média kliknite na položku Knižnica hudby a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na obrazovke Výber hudby kliknite na album, hudobný žáner, skladby, zoznam skladieb alebo skladby od konkrétneho interpreta, ktoré pridať do prezentácie disku DVD, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 8. Na obrazovke Výber média kliknite na položku Knižnica hudby a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na obrazovke Výber obrázkov kliknite na priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete pridať do prezentácie. Potom kliknite na každý požadovaný obrázok a potvrďte výber kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 10. Ak ste do prezentácie pridali všetky obrázky a hudbu, ktoré chcete napáliť, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Napáliť disk CD.

 11. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 12. Po napálení disku kliknite v okne upozornenia Dokončuje sa vytváranie disku na tlačidlo Hotovo.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.