Prispôsobiť sa dá čas stlačenia klávesu potrebný na opakovanie znaku klávesnice, rýchlosť opakovania znakov klávesnice alebo rýchlosť blikania kurzora.

Zobraziť všetko

Zmena oneskorenia pred opakovaním znakov klávesnice

  1. Otvorte dialógové okno Klávesnica kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Klávesnica.

  2. Ak chcete predĺžiť čas potrebný na držanie klávesu pred začatím opakovania znaku klávesnice, v časti Opakovanie znakov presuňte jazdca Prestávka medzi opakovaním doľava. Ak chcete čas pred opakovaním znakov skrátiť, presuňte jazdca doprava.

Zmena rýchlosti opakovania znakov klávesnice

  1. Otvorte dialógové okno Klávesnica kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Klávesnica.

  2. Ak chcete spomaliť opakovanie znakov klávesnice, v časti Opakovanie znakov presuňte jazdca Rýchlosť opakovania doľava, ak chcete opakovanie zrýchliť, presuňte jazdca doprava.

Zmena rýchlosti blikania kurzora

  1. Otvorte dialógové okno Klávesnica kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Klávesnica.

  2. Presunutím jazdca Blikanie kurzora doprava zrýchlite blikanie kurzora. Ak presuniete jazdca úplne doľava, kurzor prestane blikať.