Zmena nastavenia modemu

Nastavenie modemu, napríklad hlasitosť reproduktora, môžete zmeniť.

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti telefónu a modemu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Možnosti telefónu a modemu.

    Poznámka

    • Pred získaním prístupu k dialógovému oknu Možnosti telefónu a modemu možno bude potrebné zadať niektoré informácie do dialógového okna Informácie o mieste, ako napríklad krajinu alebo región, a špeciálne pravidlá telefonického vytáčania.

  2. Kliknite na kartu Modemy.

  3. Vyberte modem, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie, a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

  4. Zmeňte požadované nastavenie.