Zmena zobrazenia ponuky Štart na klasické zobrazenie

Klasické zobrazenie ponuky Štart môžete poznať, ak máte skúsenosť so staršími verziami systému Windows.

Obrázok ponuky Štart v klasickom zobrazení
Ponuku Štart môžete predvolene nastaviť tak, aby sa podobala na predchádzajúce verzie systému Windows
  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Kliknite na kartu Ponuka Štart, na položku Klasická ponuka Štart a potom na tlačidlo OK.