Zmena predvoleného operačného systému pre spustenie (variantné spustenie)

Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, môžete vybrať jeden, ktorý sa spustí po zapnutí počítača. Nainštalovanie viacerých operačných systémov v počítači sa často nazýva konfigurácia s variantným spustením.

  1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

  2. Kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Spúšťanie a obnovovanie kliknite na položku Nastavenie.

  4. V časti Spustenie systému kliknite v zozname Predvolený operačný systém na operačný systém, ktorý sa má použiť po zapnutí alebo reštartovaní počítača.

Tip

  • Ak chcete mať možnosť výberu operačného systému, ktorý sa má po zapnutí počítača použiť, musíte začiarknuť políčko Zoznam operačných systémov zobrazovať a potom zadať počet sekúnd. Táto hodnota určuje, na akú dobu sa má zobrazovať zoznam dostupných operačných systémov pred automatickým spustením predvoleného operačného systému.