Zmena vstupného jazyka

Vstupný jazyk je nastavenie v systéme Windows, ktoré riadi jazyk používaný na zadávanie informácií v počítači. Pred zmenou vstupného jazyka musíte daný jazyk pridať do systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie vstupného jazyka.

Zmena vstupného jazyka

  • Na paneli jazykov kliknite na tlačidlo Vstupný jazyk a potom kliknite na vstupný jazyk, ktorý chcete použiť.

    Obrázok panela jazykov
    Panel jazykov

    Poznámka

    • Ak panel jazykov nie je zobrazený, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Panel jazykov.