Kontrola chýb na pevnom disku

Niektoré problémy s počítačom a zlepšenie výkonu počítača je možné ovplyvniť uistením sa, že na pevnom disku sa nenachádzajú žiadne chyby.

 1. Otvorte okno Počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Počítač.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku pevného disku, ktorú chcete skontrolovať a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Nástroje v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak chcete, aby sa zistené problémy so súbormi a priečinkami automaticky opravili, začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov. V opačnom prípade kontrola disku problémy ohlási, ale neopraví ich.

  Ak chcete vykonať komplexnú kontrolu disku, začiarknite políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory. Táto kontrola sa pokúsi nájsť a opraviť fyzické chyby na samotnom pevnom disku, čo môže trvať oveľa dlhšie.

  Ak chcete zistiť chyby súborov, ako aj fyzické chyby, začiarknite oba políčka Automaticky opraviť chyby v systéme súborov a Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory.

 4. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

Tento proces môže v závislosti od veľkosti pevného disku trvať niekoľko minút. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, počas zisťovania chýb nepoužívajte počítač pre iné úlohy.

Poznámka

 • Ak začiarknete políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov pre disk, ktorý sa používa (napríklad oblasť obsahujúca systém Windows), zobrazí sa výzva na opätovné naplánovanie kontroly disku pri ďalšom reštartovaní počítača.