Môžete vybrať obrázok, ktorý bude priradený k vášmu používateľskému kontu a zobrazí sa na obrazovkách alebo v ponukách zobrazujúcich vaše meno, ako je napríklad uvítacia obrazovka alebo ponuka Štart.

  1. Otvorte dialógové okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení do sieťovej domény) a potom na položku Používateľské kontá.

  2. Kliknite na položku Zmeniť obrázok.

  3. Kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť obrázok.
    – alebo –
    Ak chcete použiť vlastný obrázok, kliknite na položku Prehľadávať ďalšie obrázky, prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na tento obrázok a potom kliknite na položku Otvoriť.