Pri prvom pripojení na sieť musíte zvoliť sieťovú lokalitu. Týmto sa automaticky nastaví príslušné nastavenie brány firewall pre typ siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa pripájate k sieti z rôznych lokalít (napríklad, sieť doma, v miestnej kaviarni alebo v práci), výber sieťovej lokality zaistí, že počítač je vždy nastavený na príslušnú úroveň zabezpečenia.

Existujú tri sieťové lokality: Doma, v práci alebo verejný priestor.

Doma alebo v Práci

Vyberte jednu z týchto lokalít pre domácu alebo malú kancelársku sieť v prípade, že poznáte ľudí a zariadenia v sieti a dôverujete im. Zisťovanie siete, ktoré umožňuje vidieť ostatné počítače a zariadenia v sieti a ostatným na sieti umožňuje vidieť počítač, je predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo je to zisťovanie siete?

Verejný priestor

Vyberte túto lokalitu pre siete na verejných miestach (napríklad, kaviarne alebo letiská). Lokalita je navrhnutá tak, aby počítač nebol viditeľný pre iné počítače okolo a aby ochránila počítač pred škodlivým softvérom z Internetu. Zisťovanie siete je v tejto lokalite vypnuté.

Poznámka.

  • Ak je v sieti len jeden počítač a nebudete zdieľať súbory alebo tlačiarne, najbezpečnejším výberom je „Verejný priestor.“

Zmena typu sieťovej lokality

Ak je počítač súčasťou domény, nemôžete zmeniť typ sieťovej lokality, pretože je riadená správcom siete.

  1. Pripojte sa na sieť.

  2. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  3. Kliknite na položku Prispôsobiť a potom kliknite buď na Verejné (pre siete „verejného priestoru“) alebo Súkromné (pre siete „doma“ alebo „v práci“). Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Upozornenie.

Kedy je pripojenie na domácu sieť alebo malú kancelársku sieť bezpečné?

Ak chcete zaistiť, že pripojenie na domácu sieť alebo na malú kancelársku sieť je bezpečné, uistite sa, že má nasledovné:

  • Pre bezdrôtové siete, bezdrôtové pripojené šifrované pomocou WEP alebo WPA. (WPA, WPA2 je preferované.)

  • Pre všetky siete, bránu firewall alebo iné zariadenie s protokolom NAT, ktoré je pripojené medzi počítačom a bezdrôtovou base staion a káblovým alebo DSL modemom.

Viac informácii nájdete v časti Aké sú rôzne spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete? alebo Lepšie zabezpečenie siete.

Ako Windows Firewall ovplyvňuje sieťové lokality

Lokalita „Verejný priestor“ blokuje spustenie niektorých programov alebo služieb, aby ochránila počítač pred neautorizovaným prístupom počas pripojenia na sieť na verejnom mieste. Ak ste pripojení na sieť „Verejný priestor“ a Windows Firewall je zapnuté, niektoré programy alebo služby môžu požiadať o ich odblokovanie (umožní im, aby komunikovali cez bránu firewall), aby pracovali správne.

Keď program odblokujete, Windows Firewall ho odblokuje pre každú sieť, ktorá má rovnaký typ lokality ako sieť, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Napríklad, ak sa pripájate na sieť v kaviarni a vyberie ako typ lokality „Verejný priestor“ a potom odblokuje program okamžitých správ, tento program bude odblokovaný pre všetky siete v lokalite „Verejný priestor.“

Ak odblokujete počas pripojenia na verejnú sieť viacero programov, zvážte zmenu sieťovej lokality na „Doma“ alebo „V práci.“ Je bezpečnejšie zmeniť túto jedinú sieť, ako ovplyvňovať každú verejnú sieť, ku ktorej sa pripájate. Ale nezabudnite, že ak urobíte takúto zmenu, počítač bude pre ostatné počítače v sieti viditeľný.