Komprimované súbory zaberajú menej ukladacieho priestoru a dajú sa rýchlejšie prenášať do iných počítačov ako nekomprimované súbory. S komprimovanými súbormi a priečinkami môžete pracovať rovnako ako s nekomprimovanými súbormi. Môžete tiež spojiť niekoľko súborov do jedného skomprimovaného priečinka a zjednodušiť tak zdieľanie určitej skupiny súborov, pretože namiesto viacerých súborov stačí k e‑mailovej správe priložiť iba jeden priečinok.

Zobraziť všetko

Kompresia súboru alebo priečinka

 1. Vyhľadajte súbor alebo priečinok, ktorý chcete komprimovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ukážte na položku Odoslať komu a potom kliknite na položku Komprimovaný (zazipovaný) priečinok.

  Vytvorí sa nový komprimovaný priečinok. Ak ho chcete premenovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Premenovať a potom zadajte nový názov.

Extrakcia súborov alebo priečinkov z komprimovaného priečinka

 1. Vyhľadajte komprimovaný priečinok, z ktorého chcete extrahovať súbory alebo priečinky.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete extrahovať jeden súbor alebo priečinok, otvorte komprimovaný priečinok dvojitým kliknutím. Potom súbor alebo priečinok presuňte myšou z komprimovaného priečinka na nové miesto.

  • Ak chcete extrahovať celý obsah komprimovaného priečinka, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kliknite na položku Extrahovať všetky a potom postupujte podľa pokynov.

Poznámky.

 • Ak do komprimovaného súboru pridáte šifrované súbory, po rozbalení už nebudú šifrované. Výsledkom môže byť nechcené odhalenie osobných a citlivých informácií. Z tohto dôvodu by ste sa mali vyhnúť komprimovaniu šifrovaných súborov.

 • Niektoré typy súborov, ako sú napríklad obrázky vo formáte JPEG, už sú komprimované. Ak skomprimujete niekoľko obrázkov vo formáte JPEG do priečinka, celková veľkosť priečinka bude približne taká istá ako veľkosť pôvodnej kolekcie obrázkov, pretože formát súboru JPEG je už vopred skomprimovaný. Ak chcete obrázky zmenšiť a odoslať prostredníctvom e‑mailu, informácie nájdete v téme Posielanie obrázkov alebo videa e‑mailom.

 • Ak ste už komprimovaný priečinok vytvorili a chcete doň pridať nový súbor alebo priečinok, presuňte súbory, ktoré chcete pridať, myšou do komprimovaného priečinka.