Pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy môžete získať prístup k počítaču so systémom Windows z iného počítača so systémom Windows pripojeného k rovnakej sieti alebo k internetu. Môžete napríklad použiť všetky programy, súbory a sieťové zdroje pracovného počítača zo svojho domáceho počítača, a je to presne rovnaké, ako keby ste sedeli za svojím počítačom v práci.

Vzdialený počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť, musí byť zapnutý, obsahovať sieťové pripojenie, mať zapnutú službu Vzdialená pracovná plocha, a ďalej je nevyhnutné mať sieťový prístup k vzdialenému počítaču (aj prostredníctvom Internetu) a povolenie na pripojenie. Ak chcete získať povolenie na pripojenie, musíte byť v zozname používateľov. Pred vytvorením pripojenia je vhodné vyhľadať názov počítača, ku ktorému sa pripájate, a skontrolovať, či sú cez jeho bránu firewall povolené pripojenia služby Vzdialená pracovná plocha.

Ak používateľské konto nevyžaduje zadanie hesla na prihlásenie, pred vytvorením pripojenia k vzdialenému počítaču budete musieť pridať heslo.

Tipy

 • Ak chcete nájsť skratku k programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, na položku Všetky programy alebo Programy a potom kliknite na položku Príslušenstvo. Ak chcete rýchlo otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, otvorte ponuku Štart a do poľa Prehľadať zadajte výraz mstsc.

Poznámky

 • Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemožno použiť na pripojenie k počítačom so systémom Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, ani Windows Vista Home Premium. Z týchto vydaní systému Windows Vista sa však môžete pripojiť k počítačom s inými verziami systému Windows.

 • Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je možné použiť na pripojenie k počítačom so systémom Windows XP Home Edition.

Zobraziť všetko

Povolenie na vzdialené pripojenie v počítači, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. Kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu a potom vyberte jednu z troch možností v časti Vzdialená pracovná plocha. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov. Ak ste v počítači prihlásení ako správca, vaše aktuálne používateľské konto sa automaticky pridá do zoznamu vzdialených používateľov a nasledujúce dva kroky môžete vynechať.

 4. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na príkaz Pridať.

 5. V dialógovom okne Používatelia alebo Skupiny – výber vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete vybrať miesto vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.

  • V časti Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy.

Vyhľadanie názvu vzdialeného počítača

 1. Vo vzdialenom počítači kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart a postupne kliknite na položky Ovládací panel, Systém a údržba a Systém.
 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny môžete nájsť názov počítača, ako aj jeho úplný názov, ak sa počítač nachádza v doméne.

Názov počítača by vám mal vedieť poskytnúť aj správca siete.

Povolenie pripojení služby Vzdialená pracovná plocha cez bránu Windows Firewall

Ak máte problémy s pripojením, pripojenia služby Vzdialená pracovná plocha môže blokovať brána firewall. Nasleduje postup zmeny tohto nastavenia v počítači so systémom Windows Vista. Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (zvyčajne port 3389) musí byť otvorený.

 1. Vo vzdialenom počítači kliknite na tlačidlo Štart a pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač.

 2. V kontextovej ponuke vyberte možnosť Vlastnosti.

 3. Na ľavej table kliknite na položku Centrum zabezpečenia.

 4. Kliknite na položku Nastavenie brány Firewall.

 5. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia a potom začiarknite políčko vedľa textu Vzdialená pracovná plocha.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Nastavenie hesla pre používateľské konto

Ak sa chcete pripojiť k inému počítaču pomocou služby Vzdialená pracovná plocha, vaše používateľské konto musí mať heslo.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel.

 2. Dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá.

 3. V časti Používateľské kontá vyberte položku Zmeniť heslo systému Windows.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť heslo pre svoje konto a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spustenie služby Vzdialená pracovná plocha v počítači, v ktorom chcete pracovať.

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. V časti Počítač zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete tiež zadať adresu IP.)