Konvertovanie hudby, videí a obrázkov na iný formát

Vo väčšine prípadov je možné skonvertovať hudobné súbory, videosúbory alebo obrazové súbory na iný formát. Ak máte napríklad súbor MP3, môžete ho skonvertovať na iný hudobný formát, ako napríklad Windows Media Audio (WMA) alebo Advanced Audio Coding (AAC). V závislosti od toho, do ktorého formátu konvertujete, môže byť potrebné nainštalovať ďalší softvér od spoločnosti Microsoft alebo iných spoločností.

V niektorých prípadoch nie je možné skonvertovať konkrétny súbor na iný formát, pretože tvorca obsahu zašifroval súbor pomocou systému správy digitálnych práv (DRM). Môže ísť o niektoré skladby a videá, ktoré si kupujete alebo prenajímate z internetových obchodov, a o filmy vydané na diskoch DVD.

Zobraziť všetko

Konvertovanie hudby

Ak chcete skonvertovať hudbu na iný formát, môžete použiť tri programy alebo funkcie od spoločnosti Microsoft.

Konverzia z formátuNa formátPomocou programu alebo funkcie
Konverzia z formátu

Zvukový disk CD

Na formát

MP3, WAV alebo WMA

Pomocou programu alebo funkcie

Windows Media Player (funkcia väčšiny vydaní systému Windows Vista)

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD.

Konverzia z formátu

Audiokazeta, LP, AIFF, MP3, WAV, WMA a ďalšie formáty

Na formát

WMA

Pomocou programu alebo funkcie

Windows Movie Maker (funkcia väčšiny vydaní systému Windows Vista)

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zachytené na páske a Importovanie videosúborov, obrázkov a zvukových súborov do programu Windows Movie Maker.

Konverzia z formátu

AIFF, MP3, WAV, WMA a ďalšie formáty

Na formát

WMA

Pomocou programu alebo funkcie

Microsoft Expression Encoder

Ak chcete prevziať tento program, prejdite na webovú lokalitu Microsoft Expression.

Ak tieto možnosti nevyhovujú vašim potrebám, existuje množstvo iných programov, ktoré môžete použiť. Ak chcete napríklad skonvertovať súbor WMA na formát MP3, musíte použiť softvér od inej spoločnosti.

Programy na konvertovanie zvukových súborov môžete prevziať z lokalít, ako napríklad Download.com. Na vyhľadanie podobných programov (zadaním hľadaných termínov, ako napríklad „konvertovať wma na mp3“) môžete použiť aj vyhľadávací nástroj, napríklad Bing.

Konvertovanie videí

Ak potrebuje skonvertovať video na iný formát, zvážte použitie niektorého z nasledujúcich programov alebo funkcií od spoločnosti Microsoft.

Konverzia z formátuNa formátPomocou programu alebo funkcie
Konverzia z formátu

AVI, DVR-MS, MPEG, WMV

Na formát

DVD-Video

Pomocou programu alebo funkcie

Windows DVD Maker (funkcia systému Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate)

Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka: Vytvorenie disku DVD-Video.

Konverzia z formátu

AVI, DVR-MS, MPEG, WMV a ďalšie formáty s nainštalovanými vhodnými dekompresormi DirectShow

Na formát

WMV

Pomocou programu alebo funkcie

Windows Movie Maker

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Importovanie videosúborov, obrázkov a zvukových súborov do programu Windows Movie Maker.

Konverzia z formátu

AVI, MOV (QuickTime), MPEG a ďalšie formáty s nainštalovanými vhodnými dekompresormi DirectShow

Na formát

WMV

Pomocou programu alebo funkcie

Microsoft Expression Encoder

Ak chcete prevziať tento program, prejdite na webovú lokalitu Microsoft Expression.

Konverzia z formátu

AVI a MPEG s nainštalovanými vhodnými dekompresormi DirectShow

Na formát

WMV

Pomocou programu alebo funkcie

Windows Media Media Encoder 9

Ak chcete prevziať tento program, prejdite na webovú lokalitu Windows Media Encoder.

Ďalšie programy na konverziu videosúborov môžete nájsť na lokalitách, ako napríklad Download.com. Na vyhľadanie podobných programov (zadaním hľadaných termínov, ako napríklad „konvertovať wmv na mov“) môžete použiť aj vyhľadávací nástroj, napríklad Bing.

Konvertovanie obrázkov

Spoločnosť Microsoft ponúka na konvertovanie obrázka na iný formát tri programy alebo funkcie.

Konverzia z formátuNa formátPomocou programu alebo funkcie
Konverzia z formátu

BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, TIFF

Na formát

BMP, GIF, JPEG, PNG alebo TIFF

Pomocou programu alebo funkcie

Skicár

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena typu súboru obrázka (formát súboru).

Konverzia z formátu

Výtlačok alebo snímka

Na formát

BMP, JPEG, PNG alebo TIFF

Pomocou programu alebo funkcie

Windows Fotogaléria alebo Windows Live Fotogaléria

Ďalšie informácie nájdete v téme Skenovanie obrázka. Ak chcete prevziať program Windows Live Fotogaléria, prejdite na webovú lokalitu Windows Live.

Konverzia z formátu

BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

Na formát

DVD-Video

Pomocou programu alebo funkcie

Windows DVD Maker (funkcia systému Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate)

Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka: Vytvorenie disku DVD-Video.

Ďalšie programy na konverziu obrázkov môžete nájsť na lokalitách, ako napríklad Download.com. Na vyhľadanie podobných programov (zadaním hľadaných termínov, ako napríklad „konvertovať RAW na JPEG“) môžete použiť aj vyhľadávací nástroj, napríklad Bing.