Na otvorenie programov môžete vytvoriť klávesové skratky. Otváranie programov pomocou klávesových skratiek je často jednoduchšie ako použitie myši alebo iného ukazovacieho zariadenia. Pred dokončením postupu skontrolujte, či bol pre program, ku ktorému chcete priradiť klávesovú skratku, vytvorený odkaz. Ak nebol odkaz vytvorený, prehľadajte priečinok s programom, kliknite pravým tlačidlom myši na programový súbor a kliknutím na možnosť Vytvoriť odkaz odkaz vytvorte.

  1. Vyhľadajte odkaz na program, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom na položku Vlastnosti.

  3. V dialógovom okne Vlastnosti odkazu kliknite na kartu Odkaz a potom do poľa Klávesová skratka.

  4. Na klávesnici stlačte kláves, ktorý chcete použiť v kombinácii s klávesmi CTRL+ALT (klávesové skratky automaticky začínajú kombináciou klávesov CTRL+ALT), a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak používate pracovnú plochu, môžete túto klávesovú skratku použiť na otvorenie programu. Odkaz bude fungovať aj počas používania niektorých iných programov, ale nemusí fungovať s niektorými programami, ktoré majú svoje vlastné klávesové skratky.

Poznámky

  • Hodnota v poli Klávesová skratka sa po výbere klávesu zmení z hodnoty Žiadna na hodnotu Ctrl+Alt nasledovanú vybratým klávesom.

  • Na vytvorenie klávesovej skratky nie je možné použiť klávesy ESC, ENTER, TAB, MEDZERNÍK, PRINT SCREEN, SHIFT alebo BACKSPACE.