Orezanie obrázka

Ak nie ste spokojní s kompozíciou nasnímaného obrázka, použite program Windows Fotogaléria, v ktorom môžete kompozíciu obrázka upraviť jeho orezaním alebo priblížením niektorých prvkov jeho scény.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete opraviť, a na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Opraviť.

 3. Kliknite na možnosť Orezať obrázok.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť proporcie obrázka, kliknite na príslušné proporcie v zozname. Ak vás nezaujímajú štandardné rozmery tlačenej snímky a chcete nastaviť vlastné rozmery, vyberte v zozname možnosť Vlastné, ktorá umožňuje nastavenie akýchkoľvek proporcií obrázka. Ak chcete obrázku ponechať jeho pôvodné proporcie, vyberte možnosť Originál.

  • Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, kliknite na roh rámu orezania a potiahnite ho. Ak ste vybrali štandardnú veľkosť na tlač, rám orezania si pri úprave zachová správne proporcie vybratej veľkosti na tlač. Ak ste klikli na možnosť Vlastné, môžete nastaviť akúkoľvek šírku a výšku. Ak ste klikli na možnosť Vlastné, ale chcete zachovať proporcie, stlačte kláves SHIFT a potiahnite roh orezanej snímky.

  • Ak chcete zmeniť kompozíciu obrázka, ťahajte rám orezania po obrázku.

  • Ak chcete otočiť orezanú snímku tak, aby bola orezaná horizontálne alebo vertikálne, kliknite na tlačidlo Otočiť snímku.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.