Prispôsobenie ponuky Štart

Usporiadanie ponuky Štart môže zjednodušiť vyhľadávanie obľúbených programov a priečinkov.

Poznámka

 • Pri používaní klasickej ponuky Štart nie je možné vykonať niektoré z nasledujúcich krokov.

Zobraziť všetko

Pridanie ikony programu do ponuky Štart

Ak používate určitý program pravidelne, môžete preň vytvoriť odkaz pridaním ikony programu do ponuky Štart. Ikony pridaných programov sa zobrazia na ľavej strane ponuky Štart nad horizontálnou čiarou.

Obrázok ponuky Štart
Ponuka Štart
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom kliknite na položku Pridať odkaz do ponuky Štart.

Poznámky

 • Ak chcete odstrániť ikonu programu, pravým tlačidlom myši na ňu kliknite a potom kliknite na položku Odstrániť odkaz z ponuky Štart.

 • Ak chcete zmeniť poradie pridaného odkazu na položku, presuňte príslušnú ikonu programu v zozname do novej polohy.

Odstránenie ikony programu z ponuky Štart

Odstránením ikony programu z ponuky Štart sa program neodstráni zo zoznamu Všetky programy ani neodinštaluje z počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, ktorú chcete odstrániť z ponuky Štart, a potom kliknite na položku Odstrániť z tohto zoznamu.

Premiestnenie tlačidla Štart

Tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart sa nachádza na paneli úloh. Tlačidlo Štart nemôžete odstrániť z panela úloh, môžete však premiestniť panel úloh — a spolu s ním aj tlačidlo Štart.
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak sa vedľa položky Zamknúť panel úloh nachádza znak začiarknutia, kliknite naň, a tým ho zrušíte.

 2. Kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a počas presúvania panela úloh na jeden zo štyroch okrajov pracovnej plochy podržte tlačidlo myši. Po presunutí panela úloh na požadované miesto uvoľnite tlačidlo myši.

Poznámka

 • Ak chcete zamknúť panel úloh na určitom mieste, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a kliknutím na položku Zamknúť panel úloh sa znak začiarknutia znovu zobrazí.

Vymazanie naposledy použitých položiek z ponuky Štart

Vymazaním zoznamu naposledy použitých položiek sa príslušné položky neodstránia z počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Naposledy použité položky a potom kliknite na položku Vymazať zoznam naposledy použitých položiek.

Nastavenie počtu odkazov na často používané programy

Systém Windows zobrazuje v ponuke Štart odkazy na najčastejšie používané programy. Počet zobrazených odkazov na programy môžete zmeniť.

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart v poli Počet zobrazených naposledy použitých programov zadajte počet programov, ktoré chcete zobraziť v ponuke Štart, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie pravej tably ponuky Štart

Položky, ktoré sa zobrazujú v pravej časti ponuky Štart, napríklad Počítač, Ovládací panel a Obrázky, môžete pridať alebo odstrániť. Taktiež môžete zmeniť niektoré položky tak, aby sa zobrazili ako prepojenia alebo ponuky.

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart vyberte v zozname požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie predvoleného nastavenia ponuky Štart

Môžete obnoviť pôvodné predvolené nastavenie ponuky Štart.

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart kliknite na položku Použiť predvolené nastavenie a potom na tlačidlo OK.

Vyhľadávanie programov z ponuky Štart

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom do poľa Hľadať zadajte slovo alebo vetu.

Pridanie príkazu Spustiť do ponuky Štart

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart vyhľadajte v zozname možností políčko Príkaz Spustiť, začiarknite ho a potom kliknite na tlačidlo OK.