Ak chcete znížiť počet nepotrebných súborov na pevnom disku a uvoľniť tak miesto na disku a zvýšiť rýchlosť počítača, použite program Čistenie disku. Odstraňuje dočasné súbory, vyprázdňuje Kôš a odstraňuje rôzne systémové súbory a ďalšie nepotrebné položky.

 1. Otvorte dialógové okno Čistenie disku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Čistenie disku.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Čistenie disku vyberte, či chcete vyčistiť iba vlastné súbory alebo všetky súbory v počítači. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Čistenie disku: Výber jednotky, vyberte jednotku pevného disku, ktorú chcete vyčistiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na kartu Čistenie disku a potom začiarknite políčka súborov, ktoré chcete odstrániť.

 5. Po dokončení výberu súborov, ktoré chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo OK. Operáciu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Odstrániť súbory. Čistenie disku z počítača postupne odstráni všetky nepotrebné súbory.

Karta Ďalšie možnosti je k dispozícii, keď vyberiete čistenie súborov od všetkých používateľov počítača. Táto karta poskytuje dva ďalšie spôsoby na uvoľnenie ešte väčšieho priestoru na disku:

 • Programy a súčasti. Otvorí sa okno Programy a súčasti v ovládacom paneli, kde môžete odinštalovať programy, ktoré už nepoužívate. Stĺpec Veľkosť v zozname Programy a súčasti informuje o tom, koľko priestoru na disku používa každý z programov.

 • Obnovenie systému a tieňové kópie. Zobrazí sa výzva na odstránenie všetkých okrem najnovšieho bodu obnovenia na disku.

  Funkcia Obnovenie systému používa body obnovenia na vrátenie systémových súborov do stavu zodpovedajúceho skoršiemu bodu v čase. Ak počítač funguje normálne, odstránením starších bodov obnovenia môžete ušetriť miesto na disku.

  V niektorých vydaniach systému Windows Vista môžu body obnovenia obsahovať predchádzajúce verzie súborov, tzv. tieňové kópie, a obrazy zálohovania vytvorené nástrojom Zálohovanie Windows Complete PC. Tieto informácie sa tiež odstránia. Ďalšie informácie získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows vyhľadaním slovného spojenia „obnovenie systému“.