Ukážka: Zdieľanie tlačiarní v systéme Windows Vista

Obrázok filmového kotúča

Načo kupovať tlačiareň pre každý počítač! V tejto ukážke sa dozviete ako môžu používatelia v rámci jednej siete zdieľať tú istú tlačiareň.

Prepis

Ak máte domácu sieť, môžete zdieľať tlačiareň pripojenú k počítaču s operačným systémom Windows Vista so všetkými používateľmi v sieti. Zdieľanie tlačiarne znamená, že každý vo vašej sieti môže získať prístup k tlačiarni zo svojho počítača a vytlačiť dokument. Operačný systém Windows umožňuje používateľom siete zdieľať spoločnú tlačiareň.

Zdieľať môžete ktorúkoľvek tlačiareň pripojenú k počítaču. Ak sú tlačiarne pripojené k viacerým počítačom siete, môžete zdieľať iba jednu, alebo aj všetky.

Ak chcete zdieľali tlačiareň s inými ľuďmi vo vašej domácej sieti, najskôr skontrolujte nastavenia siete. V položke Centrum sietí pod položkou Ovládací panel zapnite Zdieľanie tlačiarní. Skontrolujte, že typ umiestnenia v sieti je nastavený na možnosť Súkromná sieť, čo znamená, že počítač môže vidieť a získavať prístup k iným počítačom v sieti. Nastavenie môžete upraviť po kliknutí na položku Prispôsobiť.

Teraz musíte nastaviť príslušnú tlačiareň, aby sa dala zdieľať. Postupujte nasledovne: otvorte priečinok Tlačiarne v položke Ovládací panel. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite na položku Zdieľanie. Na karte Zdieľanie môžete upraviť nastavenia tlačiarne tak, aby ju iní používatelia mohli nájsť a používať zo svojich vlastných počítačov. Ak chcete zdieľať tlačiareň, napíšte názov tlačiarne, ktorý iní ľudia rozpoznajú.

Teraz sa ostatní používatelia vo vašej sieti môžu k tlačiarni pripojiť. Aby mohli začať, musia vo svojich počítačoch prejsť do priečinka Tlačiarne v položke Ovládací panel. Vyberú možnosť Pridanie tlačiarne, kliknú na položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vyberú zdieľanú tlačiareň. Tlačiareň môžu nastaviť ako predvolenú, čo znamená, že sa tlačiareň bude používať automaticky. Pri každej tlači bude tlačiareň dostupná v programe, ktorý používajú.

To je všetko! Teraz viete ako zdieľať tlačiareň s inými ľuďmi, ktorí používajú vašu sieť.