Tipy a triky pre pracovnú plochu

Usporiadanie pracovnej plochy zaberie málo času a v konečnom dôsledku môže ušetriť čas a zjednodušiť a spríjemniť prácu s počítačom.

Premiestnenie odkazov na programy na panel Rýchle spustenie

Mnoho ľudí ponecháva odkazy na programy na pracovnej ploche, ale otvorené okná môžu zobrazenie pracovnej plochy blokovať. Panel Rýchle spustenie je riešením tohto problému, pretože sa nachádza na paneli úloh, ktorý je viditeľný aj v prípade otvorených okien. Ak ste napríklad na panel Rýchle spustenie pridali odkaz na webový prehľadávač a pracujete s dokumentom, nie je potrebné minimalizovať okno dokumentu, ak chcete otvoriť webový prehľadávač. Stačí kliknúť na ikonu webového prehľadávača na paneli Rýchle spustenie.

Obrázok panela Rýchle spustenie na paneli úloh
Panel Rýchle spustenie

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie alebo odstránenie panela Rýchle spustenie alebo Panel úloh: odporúčané prepojenia.

Usporiadanie súborov a programov v ponuke Štart

V ponuke Štart sa nachádzajú odkazy na naposledy použité programy. Ak chcete, aby odkaz na program zostal na jednom mieste, kde ho vždy nájdete, môžete ho pridať do ponuky Štart.

Obrázok ponuky Štart
Ponuka Štart

Pridanie ikony programu do ponuky Štart

Ak program pravidelne používate, môžete pridať jeho ikonu do ponuky Štart. Ikony pridaných programov sa zobrazia na ľavej strane ponuky Štart nad horizontálnou čiarou.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom kliknite na položku Pridať odkaz do ponuky Štart.

V naposledy použitých položkách ponuky Štart nájdete súbory, dokumenty, priečinky a ďalšie položky, s ktorými ste naposledy pracovali.

Vyhľadanie naposledy použitých položiek v ponuke Štart

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
  2. Ukážte na položku Naposledy použité položky. V zozname by sa mali nachádzať súbory, s ktorými ste naposledy pracovali.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridávanie alebo odstraňovanie naposledy použitých položiek v ponuke Štart a Prispôsobenie ponuky Štart.

Nevýhoda ukladania súborov na pracovnú plochu

Ak chcete zvýšiť výkon počítača a ľahšie vyhľadávať súbory, ukladajte súbory do priečinka Dokumenty, nie na pracovnú plochu.

Ak chcete mať k súborom prístup z pracovnej plochy, vytvorte odkaz na pracovnej ploche. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo odstránenie odkazu..

Obrázok pracovnej plochy Windows bez súborov a odkazov
Čistá pracovná plocha systému Windows umožňuje vylepšiť výkon počítača.