Vyhľadanie obrázka v počítači

Najjednoduchšie sa obrázky v počítači vyhľadávajú a zobrazujú v programe Windows Fotogaléria. V predvolenom nastavení program Fotogaléria zobrazuje všetky obrázky a videá, ktoré sa nachádzajú v priečinku Obrázky. Do programu Fotogaléria je však možné pridať aj ďalšie priečinky. Obrázky a videá je možné vyhľadávať zadaním ich názvu do poľa Hľadať alebo kliknutím na značky, hodnotenia alebo dátumy na navigačnej table.

Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

Zobraziť všetko

Prehľadávanie a zobrazovanie obrázkov

Požadovaná akcia Postup
Požadovaná akcia

Zobrazenie všetkých obrázkov a videí v programe Fotogaléria

Postup

Na navigačnej table kliknite na položku Všetky obrázky a videá.

Obrázok položky Všetky obrázky a videá na navigačnej table
Všetky obrázky a videá na navigačnej table
Požadovaná akcia

Zobrazenie všetkých obrázkov alebo všetkých videí

Postup

Prejdite na navigačnú tablu a potom v časti Všetky obrázky a videá kliknite na položku Obrázky alebo na položku Videá.

Požadovaná akcia

Zobrazenie zväčšenej ukážky miniatúry obrázka

Postup

Umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru obrázka.

Požadovaná akcia

Zobrazenie obrázka v zväčšenom náhľade

Postup

Dvakrát kliknite na obrázok.

Požadovaná akcia

Návrat do zobrazenia miniatúry

Postup

Kliknite na položku Späť do programu Galéria.

Vyhľadanie obrázkov

Požadovaná akcia Postup
Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa značky

Postup

Prejdite na navigačnú tablu a potom kliknutím na značku v časti Značky zobrazte všetky obrázkov a videí, v ktorých sa táto značka používa.

Obrázok značiek na navigačnej table
Značky na navigačnej table
Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa viacerých značiek

Postup

Po stlačení klávesu CTRL a kliknutí na viaceré značky sa zobrazia všetky obrázky a videá obsahujúce niektorú z týchto značiek.

Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa názvu súboru alebo značky

Postup

Do poľa Hľadať zadajte názov súboru alebo značku. Je možné zadať celý názov alebo iba niekoľko začiatočných písmen.

Obrázok poľa Hľadať
Pole Hľadať
Požadovaná akcia

Vyhľadať obrázok podľa prípony súboru

Postup

Zadaním prípony súboru do poľa Hľadať rýchlo obmedzíte výsledky hľadania na vybrané formáty súborov, napríklad .jpg, .tif alebo .wmw.

Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa roku, mesiaca alebo dátumu zosnímania

Postup

Prejdite na navigačnú tablu a potom v časti Dátum zosnímania vyberte rok, aby sa zobrazili všetky obrázky a videá zosnímané počas tohto roka, alebo rozbaľte rok a vyberte mesiac alebo deň.

Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa viacerých dátumov

Postup

Po stlačení klávesu CTRL a kliknutí na viaceré dátumy sa zobrazia všetky obrázky a videá zosnímané v daných dňoch.

Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa hodnotenia

Postup

Prejdite na navigačnú tablu a potom v časti Hodnotenia kliknite na príslušnú možnosť s hviezdičkami (od možnosti Bez hodnotenia až po možnosť s piatimi hviezdičkami), aby sa zobrazili všetky obrázky a videá označené vybratým počtom hviezdičiek.

Požadovaná akcia

Vyhľadanie obrázka podľa viacerých hodnotení

Postup

Po stlačení klávesu CTRL a kliknutí na viaceré hodnotenia sa zobrazia všetky obrázky a videá s danými hodnoteniami.