Vyhľadanie panela úloh

Panel úloh je obyčajne umiestnený v dolnej časti obrazovky. Ak nie je viditeľný, existuje niekoľko možných príčin:

  • Panel úloh je odomknutý a má zmenenú veľkosť, takže nie je dobre viditeľný.

  • Je zapnutá funkcia automatického skrývania. Ak ide o tento prípad, panel úloh sa zobrazí len vtedy, keď naň ukážete.

  • Ak používate viacero monitorov, panel úloh sa zobrazí len na jednom monitore.

Zobraziť všetko

Zmena veľkosti panela úloha a obnovenie jeho zobrazenia

  • Ukážte na oblasť, kde sa má nachádzať panel úloh. Keď sa ukazovateľ zmení na vertikálnu obojstrannú šípku, okraj Obrázok zvislej šípky udávajúcej, že je možné zmeniť výšku panela úloh, posuňte smerom nahor.

Vyhľadanie panela úloh v prípade zapnutej funkcie automatického skrývania

  • Ukážte na miesto, kde ste poslednýkrát videli panel úloh. Ak si toto miesto nepamätáte, ukážte najskôr na dolnú časť obrazovky a potom v prípade potreby na bočnú alebo hornú časť obrazovky. Na nájdenie panela úloh bude možno potrebné presunúť ukazovateľ až na okraj obrazovky.

Vypnutie funkcie automatického skrývania

  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky skrývať panel úloh a potom kliknite na tlačidlo OK.