Skôr, než začnete kopírovať súbory na disk CD alebo DVD, musíte disk naformátovať. Existuje niekoľko spôsobov, ako naformátovať disk CD alebo DVD. Výber formátu určuje, či počítače alebo ďalšie zariadenia dokážu disk prečítať.

 1. Vložte disk do jednotky CD alebo DVD počítača.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Napáliť súbory na disk.

 3. V dialógovom okne Napáliť disk zadajte názov pre nový disk.

 4. Kliknite na položku Zobraziť možnosti formátovania a potom na niektorú z nasledovných možností formátovania:

  • Live File System

  • Kompozícia

 5. Pripravte disk kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Teraz môžete kopírovať disky požadovaným spôsobom.

Zobraziť všetko

Výber správneho formátu

Pri formátovaní disku CD alebo DVD môžete vybrať formát Live File System alebo Kompozícia. Pri rozhodovaní o výbere spôsobu formátovania použite nasledujúce informácie.

Disky vo formáte Live File System:

 • Umožňujú okamžité kopírovanie súborov na disk jednoduchým presunutím.

 • Sú pohodlné, ak chcete disk ponechať v napaľovačke a príležitostne kopírovať niekoľko súborov súčasne.

 • Sú pohodlné aj preto, že nevyžadujú zdĺhavú prípravu napaľovania, tak ako je to pri diskoch vo formáte Kompozícia. Každý súbor sa zapíše na disk ihneď po presunutí do priečinka disku.

 • Umožňujú odstránenie jednotlivých súborov alebo opätovné naformátovanie disku a vytvorenie ďalšieho miesta na disku v prípade použitia prepisovateľných diskov typu CD-RW, DVD-RW alebo DVD-RAM.

 • Pred použitím v iných počítačoch sa musia zavrieť.

 • Sú kompatibilné iba so systémom Windows XP a novšími verziami systému Windows.

Poznámka

 • Ďalšie možnosti formátovania diskov vo formáte Live File System nájdete, ak v dialógovom okne Napáliť disk kliknete na položku Zmeniť verziu. Otvorí sa tým dialógové okno Výber verzie systému Live File System, v ktorom môžete vybrať rôzne verzie formátovania na zaručenie kompatibility s rôznymi počítačmi. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v téme Aký formát disku CD alebo DVD treba používať?

Disky vo formáte Kompozícia:

 • Umožňujú presunutie súborov na disk a potom napálenie všetkých súborov na disk zároveň.

 • Sú pohodlné, ak potrebujete napáliť veľkú kolekciu súborov, napríklad hudobný disk CD.

 • Sú kompatibilné so staršími počítačmi a zariadeniami, ako napríklad prehrávače diskov CD a DVD.

 • Vyžadujú veľa miesta na pevnom disku (minimálne v rozsahu kapacity napaľovaného disku).

Výber správneho disku

Existuje veľa druhov zapisovateľných diskov, ale nie všetky disky sa môžu formátovať rovnakým spôsobom. Ďalšie podrobnosti o formátovaní diskov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Typ disku Môže byť formátovaný
Typ disku

CD-R, DVD-R alebo DVD+R

Môže byť formátovaný

Iba raz. Informácie z tohto typu disku sa nedajú odstrániť.

Typ disku

CD-RW, DVD-RW alebo DVD+RW

Môže byť formátovaný

Viackrát. Ak už bol disk predtým naformátovaný, ďalšie formátovanie môžete urýchliť použitím možnosti Rýchle formátovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vymazanie disku CD alebo DVD.

Typ disku

DVD-RAM

Môže byť formátovaný

Viackrát. Možnosť Rýchle formátovanie môžete použiť na rýchle formátovanie pred prvým použitím, ako aj na opätovné formátovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vymazanie disku CD alebo DVD.