Formátovanie diskov a jednotiek

Pevné disky, ktoré sú primárnymi ukladacími zariadeniami počítača, je potrebné pred použitím naformátovať. Formátovanie disku znamená jeho konfigurovanie pomocou systému súborov tak, aby systém Windows mohol ukladať informácie na disk. Pevné disky v nových počítačoch so systémom Windows sú už naformátované. Po kúpe ďalšieho pevného disku na rozšírenie miesta na uloženie v počítači bude potrebné ho formátovať.

Ďalšie typy ukladacích zariadení, napríklad rozličné disky USB flash a pamäťové karty flash, sa môžu dodávať vopred naformátované výrobcom. Formáty diskov CD a DVD sa líšia od formátov pevných diskov a vymeniteľných ukladacích zariadení. Ďalšie informácie týkajúce sa formátovania diskov CD a DVD nájdete v téme Aký formát disku CD alebo DVD treba používať?

Upozornenie

  • Formátovaním sa vymažú všetky existujúce súbory na pevnom disku. Ak sa na formátovanom pevnom disku nachádzajú súbory, budú odstránené.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa formátovania diskov a jednotiek.

Zobraziť všetko

Ako často je potrebné disky formátovať?

Obvykle iba vtedy, keď sa do počítača pridáva ďalší ukladací priestor. Ak chcete do počítača nainštalovať nový pevný disk, musí byť naformátovaný pomocou systému súborov, napríklad NTFS. Až potom naň môže systém Windows ukladať súbory.

Čo nastane po preformátovaní pevného disku?

Preformátovanie predstavuje formátovanie pevného disku alebo oblasti, ktorá už bola formátovaná alebo obsahuje údaje. Preformátovanie disku odstráni všetky údaje na ňom uložené.

V minulosti sa preformátovanie a opätovná inštalácia systému Windows odporúčali ako spôsob opravy vážnych problémov s počítačom. Preformátovanie problém opravilo, ale zároveň sa odstránili všetky údaje z počítača. Potom bolo potrebné opätovne nainštalovať programy pomocou pôvodných inštalačných súborov alebo diskov, obnoviť všetky osobné súbory, ako sú napríklad dokumenty, hudba a obrázky, zo záloh vytvorených v predstihu.

Dnes ponúka systém Windows množstvo možností obnovenia, ktoré nie sú také drastické, a ktoré poskytujú lepší začiatok pre opravu problémov s počítačom. Ďalšie informácie o možnostiach obnovy systému nájdete v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows. Preformátovanie a opätovná inštalácia by sa mali považovať za poslednú možnosť, ktorá sa vykoná až po neúspechu ostatných možností obnovy a diagnostiky.

Čo je potrebné urobiť, aby sa naformátoval pevný disk?

Pred formátovaním musíte na pevnom disku vytvoriť oblasti. Po vytvorení oblastí na pevnom disku môžete každú z nich naformátovať. (Pojmy zväzok a oblasť sa často zamieňajú.) Pevný disk je možné rozdeliť na oblasti tak, aby obsahoval jeden zväzok alebo niekoľko zväzkov. Každý zväzok je označený vlastným písmenom jednotky. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku.

Aký systém súborov je potrebné použiť?

V tejto verzii systému Windows je najlepšou voľbou pre pevné disky systém súborov NTFS. Niektoré predchádzajúce verzie systému Windows vyžadovali systém súborov FAT32, takže existuje niekoľko prípadov, napríklad počítač s variantným spustením, kde systém súborov FAT32 môže byť potrebný. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie systémov súborov NTFS a FAT.

Čo je rýchle formátovanie?

Rýchle formátovanie je možnosť formátovania, ktorá vytvorí novú tabuľku súborov na pevnom disku, ale neprepíše ani nevymaže disk úplne. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje na pevnom disku.

Čo sú oblasti a zväzky?

Oblasť je časť pevného disku, ktorú je možné formátovať a priradiť jej písmeno jednotky. Na základnom disku (najbežnejší typ disku v osobných počítačoch) je zväzok naformátovaná primárna oblasť alebo logická jednotka. (Pojmy oblasť a zväzok sa často zamieňajú.) Systémová oblasť je obvykle označená písmenom C. Písmená A a B sú vyhradené pre vymeniteľné jednotky alebo disketové jednotky. Niektoré počítače majú pevné disky, na ktorých je vytvorená iba jedna oblasť, takže celý pevný disk je označený písmenom C. Iné počítače môžu mať ďalšiu oblasť, ktorá obsahuje nástroje na obnovenie systému pre prípad, že sa informácie v oblasti C poškodia alebo ich nebude možné použiť.

Ako sa vytvára viac oblastí?

Viac oblastí alebo zväzkov môžete vytvoriť iba v prípade, že pevný disk obsahuje nevyhradené miesto, čo je nenaformátované miesto, ktoré nie je súčasťou existujúcej oblasti alebo zväzku. Ak chcete vytvoriť nevyhradené miesto, môžete zväzok zmenšiť alebo použiť nástroj na vytváranie oblastí od tretích výrobcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Je možné zmeniť oblasti na pevnom disku?

Ako sa pridáva nový pevný disk?

Ak pridávate interný pevný disk, prečítajte si dokumentáciu k novému pevnému disku. Ak inštalujete externý pevný disk pripojený pomocou kábla USB, táto verzia systému Windows pevný disk rozpozná. Ak táto verzia systému Windows disk nerozpozná, informácie nájdete v téme Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku.

Chcem pevný disk a opätovne nainštalovať systém Windows, ale pri pokuse o formátovanie pevného disku zobrazí systém Windows hlásenie o tom, že nie je schopný dokončiť preformátovanie.

Nie je možné preformátovať disk alebo oblasť, ktorá sa aktuálne používa, vrátane oblasti obsahujúcej systém Windows. Predstavuje to funkciu zabezpečenia, aby sa systém Windows neodstránil omylom. Ak chcete preformátovať pevný disk počítača a opätovne nainštalovať systém Windows, reštartujte počítač pomocou inštalačného disku systému Windows (tento proces sa nazýva aj spustenie z inštalačného disku). Počas procesu inštalácie je možné opätovne nastaviť oblasti a preformátovať pevný disk a potom opätovne nainštalovať systém Windows. Proces odstráni súbory a programy, takže zálohujte všetky údaje a programové súbory ešte pred začiatkom procesu. Ďalšie informácie získate vyhľadaním spojenia „inštalácia a opätovná inštalácia systému Windows“ v Centre pomoci a podpory systému Windows.

Mám systém s dvoma operačnými systémami, v ktorom je systém Windows XP v jednej oblasti a systém Windows Vista v druhej oblasti. Systém Windows XP už nepoužívam a chcem obnoviť dané miesto. Je možné bezpečne odstrániť alebo preformátovať oblasť systému Windows XP?

Odstránenie oblasti obsahujúcej pôvodný operačný systém v systéme variantného spustenia môže spôsobiť nefunkčnosť systému. Táto oblasť obsahuje systémové súbory, na základe ktorých systém BIOS spúšťa počítač, a to bez ohľadu na to, ktorý operačný systém chcete používať.

Naďalej máte prístup k súborom uložených v oblasti systému Windows XP, ako aj k prázdnemu miestu v rámci systému Windows Vista, takže sa prázdne miesto v oblasti systému Windows XP nestratí. Pre pohodlnejší prístup k ukladaciemu priestoru vytvorte odkazy k novým i existujúcim súborom v oblasti systému Windows XP. Ďalšie informácie nájdete v časti Odkazy: najčastejšie otázky.

Ak chcete systém Windows XP odstrániť z počítača natrvalo, pouvažujte nad vykonaním čistej inštalácie systému Windows Vista. Reštartujte počítač pomocou inštalačného disku systému Windows Vista (tento proces sa nazýva aj spustenie z inštalačného disku). Počas procesu inštalácie je možné opätovne nastaviť oblasti a preformátovať pevný disk a potom opätovne nainštalovať systém Windows. Proces odstráni súbory a programy, takže zálohujte všetky údaje a uložte programové inštalačné disky alebo súbory ešte pred začiatkom procesu. Ďalšie informácie získate vyhľadaním spojenia „inštalácia a opätovná inštalácia systému Windows“ v Centre pomoci a podpory systému Windows.