Pomocník pre chyby týkajúce sa aplikácie Správca zariadení

Aplikácia Správca zariadení vám pomôže určiť, ktoré hardvérové zariadenia sú nainštalované v počítači, a či pracujú správne alebo nie. Ak jedno zariadenie nepracuje správne, vedľa názvu tohto zariadenia sa zobrazí ikona chyby. Ak aplikácia Správca zariadení nedokáže identifikovať zariadenie, označí ho ako neznáme zariadenie.

Obrázok zobrazujúci aplikáciu Správca zariadení so zobrazením zariadenia, ktoré správne nepracuje
Vedľa všetkých zariadení, ktoré nepracujú správne, sa zobrazí ikona chyby. V tomto príklade nepracuje správne biometrický koprocesor (čítač odtlačkov prstov).

Ak zariadenie nepracuje správne, aplikácia Správca zariadení tiež zvyčajne zobrazí chybové hlásenie so sprievodným chybovým kódom. Existuje veľa rôznych chybových kódov aplikácie Správca zariadení. Vysvetlenie významu chybového kódu a navrhované riešenie pre každú chybu nájdete na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft v časti Vysvetlenie chybových kódov vytvorených aplikáciou Správca zariadení.

Tip