Prehrávač Windows Media Player poskytuje intuitívne a jednoduché rozhranie, pomocou ktorého môžete prehrávať digitálne mediálne súbory, organizovať svoju kolekciu digitálnych médií, napaľovať disky CD s obľúbenou hudbou, kopírovať a konvertovať hudbu z diskov CD, synchronizovať digitálne mediálne súbory s prenosným hudobným prehrávačom a nakupovať digitálny mediálny obsah z internetových obchodov.

Spustenie prehrávača Windows Media Player

Program Windows Media Player spustíte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy a potom na položku Windows Media Player.

Používanie kariet zjednodušuje úlohy

Pomocou kariet na paneli úloh prehrávača sa možno ľahšie zamerať na konkrétnu úlohu.

Obrázky kariet na paneli s nástrojmi v prehrávači
Panel úloh prehrávača

Najskôr prejdite na kartu zodpovedajúcu úlohe, ktorú chcete vykonať. Pomocou šípky zobrazenej pod každou kartou je možný rýchly prístup k možnostiam a nastaveniam súvisiacim s danou úlohou. Napríklad kliknutím na šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať možno jednoducho zmeniť formát kopírovaných a konvertovaných súborov.

Obrázok ponuky Možnosti kopírovania a konvertovania
Ponuka možností funkcie Kopírovať a konvertovať

Pri prepínaní medzi rôznymi kartami a zobrazeniami v prehrávači môžete zopakovať vykonané kroky pomocou tlačidiel Dozadu a Dopredu na ľavej strane panela úloh.

Obrázky tlačidiel Naspäť a Dopredu
Tlačidlá Dozadu a Dopredu

Informácie o úlohách, ktoré možno vykonávať na jednotlivých kartách, získate po kliknutí na nasledujúce prepojenia.

Zobraziť všetko

Knižnica

Karta Knižnica poskytuje prístup ku zbierke digitálnych médií a umožňuje ju organizovať. Pomocou panela s adresou môžete prejsť do určitej kategórie, napríklad hudba, obrázky alebo video, a potom na navigačnej table vybrať zobrazenie tejto kategórie. Ak prejdete napríklad do kategórie Hudba a na navigačnej table kliknete na položku Žáner, zobrazia sa všetky hudobné skladby usporiadané podľa žánru. Môžete presunúť položky z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom, a tak vytvoriť zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať, napáliť alebo synchronizovať.

Obrázok oblasti Knižnica
Oblasti karty Knižnica

Pomocou tejto karty môžete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

Kopírovanie a konvertovanie

Karta Kopírovať a konvertovať slúži na kopírovanie a konvertovanie hudby z diskov CD. Pomocou kopírovania a konvertovania možno jednoducho pridať súbory do knižnice prehrávača. Pomocou tejto karty môžete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

Obrázok zobrazujúci proces kopírovania a konvertovania
kopírovať a konvertovať hudobný disk CD.

Napaľovanie

Ak uprednostňujete väčšiu flexibilitu pri výbere hudby na počúvanie alebo chcete počúvať kombináciu rôznych skladieb, keď nie ste pri počítači, môžete napáliť disky CD s ľubovoľnou požadovanou kombináciou skladieb. Prehrávač umožňuje napáliť zvukové disky CD, ktoré môžete prehrávať na štandardných prehrávačoch CD. Pomocou karty Napáliť môžete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

Obrázok zobrazujúci proces napaľovania
napaľovanie na disk CD.

Synchronizácia

Pomocou prehrávača možno synchronizovať hudbu, video a obrázky s množstvom prenosných zariadení vrátane prenosných mediálnych prehrávačov, pamäťových kariet alebo prenosných mediálnych centier. Stačí pripojiť podporované zariadenie k počítaču a prehrávač vyberie najvhodnejší spôsob synchronizácie (automaticky alebo manuálne) pre dané zariadenie. Potom možno so zariadením synchronizovať súbory a zoznamy skladieb z knižnice. Pomocou tejto karty môžete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

Nakupovanie

Pomocou karty Internetové obchody môžete nakupovať v internetových obchodoch.

Jednoduché vytváranie zoznamov pomocou tably so zoznamom

Mnohé z úloh prehrávača, napr. napaľovanie hudby na disk CD, vyžadujú, aby používateľ vytvoril zoznam. Táto verzia prehrávača umožňuje jednoduché vytváranie zoznamov pomocou tably so zoznamom na pravej strane prehrávača.

Obrázok tably so zoznamom
Tabla so zoznamom
Ak sa tabla so zoznamom nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Zobraziť tablu so zoznamomObrázok tlačidla Zobraziť tablu so zoznamom vedľa poľa pre vyhľadávanie. (Ak sa tabla so zoznamom nezobrazuje na karte Prehráva sa, kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa a potom na položku Zobraziť tablu so zoznamom.) Na presun položiek na tablu so zoznamom je k dispozícii niekoľko možností:
  • Presuňte položky, napríklad piesne alebo albumy, na tablu so zoznamom z tably s podrobnosťami v knižnici prehrávača alebo z priečinka v počítači.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na položku na table s podrobnosťami a potom na položku Pridať do zoznamu skladieb bez názvu.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor v počítači a potom na položku Pridať do zoznamu prehrávača Windows Media Player.

Na prehľadávanie hudby a videozáznamov použite Sprievodcu médiami

Karta úplne napravo na paneli úloh prehrávača umožňuje nakupovať rôzne mediálne služby v internetových predajniach. Karta je aj domovskou stránkou Sprievodcu médiami: zaujímavej webovej lokality, na ktorú sa môžete dostať pomocou prehrávača. Pri vyhľadávaní obsahu ponúka Sprievodca médiami prepojenia na mediálne súbory a návrhy. Ak chcete prejsť do Sprievodcu médiami, kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody (názov karty sa mení v závislosti od toho, aký internetový obchod je momentálne aktuálny) a kliknite na položku Sprievodca médiami.

Obrázok karty Sprievodca médiami
Karta Sprievodca médiami

Počúvanie vysielania internetových rádiových staníc z celého sveta

Mnohé rádiové stanice ponúkajú v režime online verzie vysielania vo formáte prúdu údajov. Okrem toho existujú aj stanice, ktoré vysielajú iba prostredníctvom Internetu a ponúkajú, čo sa týka obsahu, široký výber od hudby až po spravodajstvo. Ak chcete počúvať internetovú rádiovú stanicu, prejdite do Sprievodcu médiami a kliknite na prepojenie Internetová rádiová stanica.

Obrázok funkcie vyhľadávania internetovej rádiovej stanice
Funkcia vyhľadávania internetovej rádiovej stanice

Hlavne jednoducho pomocou režimu mini

Ak chcete počúvať hudbu alebo sledovať videozáznam, ale chcete šetriť miesto na pracovnej ploche, použite funkciu režim mini prehrávača Windows Media Player. Režim mini umožňuje minimalizovať prehrávač na panel úloh systému Windows, pričom je aj naďalej možné používať jeho ovládacie prvky a zobrazovať vizualizácie a informácie o aktuálne prehrávanej položke.

Obrázok mini prehrávača
Režim mini prehrávača Windows Media Player

Zapnute režimu mini prehrávača

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku WindowsMedia Player.

    Týmto postupom sa zapne táto funkcia. Stačí ho vykonať iba raz. Vedľa položky Windows Media Player sa zobrazí znak začiarknutia, ktorý signalizuje, že táto položka je zapnutá. Ak chcete neskôr prepnúť do režimu mini, kliknite na tlačidlo Minimalizovať v prehrávači.