Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Ochrana počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami nie je zložitá, ale vyžaduje starostlivosť.

  • Nainštalujte antivírusový program. Inštalácia antivírusového programu a udržiavanie jeho aktualizácie pomôže brániť počítač proti vírusom. Antivírusové programy vyhľadávajú vírusy, ktoré sa pokúšajú dostať do e‑mailov, operačného systému alebo súborov. Nové vírusy sa objavujú denne, preto pravidelne sledujte aktualizácie na webovej lokalite výrobcu antivírového programu. Väčšina antivírusových programov sa dodáva s ročným predplatným, ktoré sa môže v prípade potreby obnoviť. Ak chcete vyhľadať nástroj na zisťovanie vírusov, navštívte webovú stránku Windows Vista Poskytovatelia softvéru zabezpečenia. .

  • Neotvárajte prílohy e‑mailov. Mnohé vírusy sú pripojené k e‑mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e‑mailu. Ak nejakú prílohu neočakávate, lepšie je žiadne prílohy neotvárať. Programy Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhajú blokovať potenciálne nebezpečné prílohy.

  • Zabezpečte aktualizáciu systému Windows. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva špeciálne aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Tieto aktualizácie pomáhajú pri ochrane pred vírusmi a inými útokmi na počítač odstránením možných chýb zabezpečenia. Uistite sa, že systém Windows prijíma tieto aktualizácie – zapnite automatické aktualizácie systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií.

  • Používajte bránu firewall.‌ Brána Windows Firewall alebo iná brána firewall upozorní používateľa na podozrivú aktivitu v prípade, keď sa vírus alebo červ pokúsi pripojiť k počítaču. Taktiež dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hackerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé programy.