Najjednoduchší je nasledujúci spôsob:

  1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.

  2. Zapnite fotoaparát.

  3. Skopírujte obrázky do počítača kliknutím na príkaz Importovať pomocou systému Windows v zobrazenom dialógovom okne.

Obrázok fotoaparátu pripojeného k počítaču pomocou kábla USB
Pripojenie fotoaparátu k počítaču káblom USB

Tip

  • Pri importovaní pridajte k obrázkom popisné značky tak, že ich zadáte do poľa Označiť tieto obrázky. Aj je značiek viac, oddeľte ich bodkočiarkami.

Zobraziť všetko

Čo ak sa dialógové okno nezobrazí?

Ak sa dialógové okno s výzvou na import obrázkov po pripojení fotoaparátu k počítaču nezobrazí, funkcia Automatické prehrávanie je možno vypnutá. Namiesto nej je možné na importovanie obrázkov použiť program Windows Fotogaléria. Postupujte nasledovne:

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Súbor a kliknite na príkaz Importovať z fotoaparátu alebo skenera..

  3. V dialógovom okne Importovať obrázky a videá vyberte fotoaparát zo zoznamu zariadení a kliknite na tlačidlo Importovať.

Tip

Čo ak pripojený fotoaparát nepracuje?

Ak fotoaparát po zadaní príkazu Importovať obrázky a videá nepracuje, alebo ak je pripojený neobvyklým káblom (napríklad sériovým 9-žilovým káblom), systém Windows neprevezme obrázky z fotoaparátu automaticky. Treba nainštalovať softvér dodaný výrobcom fotoaparátu. Najnovší softvér ovládača nájdete na webovej lokalite výrobcu.

Ako je to s vymeniteľnými pamäťovými kartami?

Ak fotoaparát používa vymeniteľné pamäťové karty, napríklad Secure Digital (SD) alebo CompactFlash, zvážte možnosť inštalácie zariadenia na čítanie pamäťových kariet do počítača. Po vložení pamäťovej karty do zariadenia na čítanie môžete kopírovať obrázky do počítača bez zaťažovania batérie fotoaparátu, pripájania káblami a inštalácie dodatočného softvéru.

Prečo sa nedá vybrať obrázok na importovanie?

Systém Windows zisťuje najnovšie obrázky a nevykoná import kópií starších obrázkov do počítača. Vďaka tomu môžete jednoducho importovať obrázky do priečinka Obrázky jedným krokom. Odporúča sa skontrolovať importované obrázky v programe Fotogaléria. Vďaka veľkým ukážkam obrázkov sa môžete ľahšie rozhodnúť, ktoré naimportované obrázky odstránite z počítača.