Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

V tejto téme je uvedených niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať pri odstraňovaní počítačového vírusu:

Pravidelne aktualizujte antivírusový program. Ak už máte antivírusový program nainštalovaný v počítači, je dôležité, aby bol tento program aktuálny. Väčšina antivírusových programov sa často aktualizuje, pretože nové vírusy sa objavujú neustále. Informácie o možnostiach preberania aktualizácií získate v dokumentácii k antivírusovému programu alebo na webovej lokalite tohto programu. Niektoré vírusy blokujú známe antivírusové webové lokality a znemožňujú vám tak prejsť na webovú lokalitu a prevziať aktualizácie antivírusového programu. Ak je to tak, opýtajte sa svojho poskytovateľa antivírusového programu, či nemá k dispozícii disk, ktorý možno použiť na inštaláciu najnovších aktualizácií. Tento disk sa vám môže podariť vytvoriť v počítači, ktorý nie je infikovaný (napríklad v počítači priateľa).

Použite nástroj na skenovanie v režime online. Ak nemáte nainštalovaný antivírusový softvér, navštívte webovú lokalitu poskytovateľov softvéru zabezpečenia systému Windows Vista, kde nájdete ďalšie informácie o zabezpečení a ochrane pred vírusmi. Niektoré partnerské lokality poskytujú bezplatné nástroje na skenovanie v režime online, ktoré kontrolujú, či sa v počítači nenachádzajú najnovšie vírusy. Tieto nástroje na skenovanie vás neochránia pred napadnutím vírusom, ale môžu vám pomôcť nájsť a odstrániť vírusy, ktoré už sú v počítači.

Prevezmite nástroj Microsoft Safety Scanner. Spoločnosť Microsoft ponúka nástroj Microsoft Safety Scanner. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite nástroja Microsoft Safety Scanner.

Zastavte nekontrolované šírenie vírusu. Vírusy sa často vytvárajú tak, aby prevzali kontrolu nad počítačom a odosielali svoje kópie z tohto počítača do iných počítačov. Ak je to tak, zvyčajne to zistíte podľa toho, že počítač pracuje pomalšie a pripája sa k sieti častejšie ako zvyčajne. V takomto prípade by ste sa mali odpojiť od internetu a od siete (ak ste pripojení). Ak ste pripojení na internet fyzicky, odpojte sieťový alebo telefónny kábel od počítača. Ak ste pripojení na internet cez bezdrôtové pripojenie prenosného počítača, vypnite bezdrôtový adaptér v počítači (vypnutím vypínača alebo vytiahnutím karty bezdrôtového adaptéra). Keď je počítač odpojený od internetu, spustite antivírusový softvér (z disku alebo softvéru v počítači), aby ste vírus odstránili.

Manuálne odstráňte vírusy. Niekedy je potrebné odstrániť vírus manuálne. Často ide o technický proces a mali by ho vykonávať iba používatelia počítača, ktorí majú skúsenosti s databázou Registry systému Windows, a ktorí vedia, ako zobraziť a odstrániť systémové a programové súbory v systéme Windows.

Prvým krokom je identifikácia vírusu. Spustite antivírusový softvér a zistite názov vírusu. Ak nemáte antivírusový program alebo ak program nezistil vírus, vírus môžete identifikovať na základe popisu jeho správania. Zapíšte si text hlásení zobrazovaných vírusom. Ak ste vírus prijali v e-maile, zaznamenajte si text v riadku predmetu alebo názov súboru priloženého k správe. Na webových lokalitách poskytovateľov antivírusových programov potom vyhľadajte odkazy na názvy alebo hlásenia, ktoré ste si zapísali, a pokúste sa vyhľadať názov vírusu a pokyny na jeho odstránenie.

V poriadku, vírus je odstránený. Čo ďalej? Po odstránení vírusu bude možno potrebné znova nainštalovať určitý softvér alebo obnoviť stratené informácie. Pravidelné zálohovanie môže podstatne uľahčiť odstraňovanie následkov napadnutia vírusom. Ak ste si predtým nevytvárali žiadne záložné kópie, začnite si ich vytvárať. Ďalšie informácie o prevencii voči budúcim útokom nájdete v téme Ako chrániť počítač pred vírusmi?