Import videosúborov, obrázkov a zvuku do programu Windows Movie Maker

Do programu Windows Movie Maker môžete importovať súbory s nasledujúcim príponami a použiť ich v svojom projekte:

  • Videosúbory: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm a .wmv

  • Zvukové súbory: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav a .wma

  • Súbory s obrázkami: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff a .wmf.

Do programu Windows Movie Maker môžete importovať aj súbory, ktoré majú inú príponu ako súbory uvedené vyššie, avšak nie všetky typy súborov sa budú dať pri výrobe filmu použiť.

Súbory televíznych relácií nahratých technológiou od spoločnosti Microsoft (s príponou názvu súboru .dvr-ms), ktoré nie sú chránené systémom správy digitálnych práv, je možné importovať do programu Windows Movie Maker, ak je v počítači spustený systém Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Ultimate.

Importovanie súborov do programu Windows Movie Maker

  1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Importovať médiá.

  2. Vyhľadajte miesto obsahujúce digitálne mediálne súbory, ktoré chcete importovať a kliknite na tlačidlo Importovať.

Tipy

  • Súčasne môžete importovať viac klipov. Ak sú klipy v zozname zoradené za sebou, kliknite na názov prvého klipu v zozname, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na posledný klip v zozname. Ak klipy nie sú v zozname zoradené za sebou, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na klipy, ktoré chcete do programu Windows Movie Maker importovať.

  • Do programu Windows Movie Maker môžete tiež importovať videosúbory a obrázky ich ťahaním z programu Windows Fotogaléria.