Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa indexovania.

Zobraziť všetko

Čo je to index?

Podobným spôsobom, ako register v knihe zjednodušuje prehľadnosť jej obsahu, indexovanie v systéme Windows uchováva prehľad o súboroch v počítači. V indexe sú uložené informácie o súboroch vrátane názvu súboru, dátumu a času úprav a vlastností, ako je napríklad autor, značky a hodnotenie. Index nikdy neuvidíte, systém Windows ho však používa na uskutočňovanie veľmi rýchleho vyhľadávania najbežnejších súborov v počítači.

Na čo sa indexovanie používa?

Indexovanie sa používa na výrazné urýchlenie vyhľadávania súborov. Namiesto vyhľadávania názvu alebo vlastnosti súboru na celom pevnom disku systém Windows prehľadáva index, vďaka čomu sa môžu zobraziť výsledky za krátky časový interval v porovnaní s časom, ktorý by zabralo vyhľadávanie bez indexu.

Ktoré súbory sú indexované?

V predvolenom nastavení je indexovaná väčšina z najbežnejších súborov v počítači. Indexované umiestnenia zahŕňajú všetky súbory v osobnom priečinku (ako napríklad dokumenty, obrázky, hudbu a videá), ako aj e-mailovú poštu a súbory v režime offline. Súbory, ktoré indexované nie sú, zahŕňajú programové súbory a systémové súbory. Umiestnenia, ktoré tieto súbory obsahujú, indexované nie sú, pretože vyhľadávanie týchto súborov je potrebné iba zriedka, takže ich vylúčenie z indexu urýchľuje priebeh vyhľadávania.

Podľa sa dá zistiť, že umiestnenia sa nachádzajú v indexe?

Ak chcete zobraziť úplný zoznam indexovaných umiestnení:

 • Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

  Indexované umiestnenia sa zobrazia v zozname Indexovať tieto umiestnenia.

Ako sa do indexu pridávajú nové súbory alebo umiestnenia?

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. Ak chcete pridať umiestnenie, začiarknite jeho políčko v zozname Zmeniť vybraté umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak v zozname Zmeniť vybraté umiestnenia nie sú zobrazené všetky umiestnenia v počítači, kliknite na položku Zobraziť všetky umiestnenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak chcete pridať nejaký priečinok, ale nie všetky jeho podpriečinky, priečinok rozbaľte a potom odstráňte znak začiarknutia zo všetkých priečinkov, ktoré nemajú byť indexované. Tieto priečinky sa zobrazia v stĺpci Vylúčiť zoznamu Súhrn vybratých umiestnení.

Je možné pridať do indexu celý počítač tak, aby vyhľadávanie bolo rýchle?

Tomuto kroku by ste sa mali vyhnúť. Ak je index príliš veľký, alebo ak doň zahrniete umiestnenia systémových súborov, ako napríklad priečinok s názvom Program Files, rutinné vyhľadávania sa spomalia, pretože index nebude správne fungovať. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča do indexu pridať iba priečinky, ktoré obsahujú vaše osobné súbory.

Ako z indexu odstrániť zriedkavo používané umiestnenie?

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. Ak chcete odstrániť umiestnenie, odstráňte znak začiarknutia z jeho políčka v zozname Zmeniť vybraté umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pri vyhľadávaní sa vždy prehľadáva celý index?

Zvyčajne áno. V predvolenom nastavení sa vyhľadávanie vo vyhľadávacom priečinku uskutočňuje s použitím indexu, ale vyhľadávanie sa môže taktiež uskutočniť s použitím iných umiestnení.

Ako zmeniť pevný disk alebo priečinok, v ktorom je index uložený?

Ak k počítaču pridáte rýchlejší pevný disk, v záujme dosiahnutia lepšieho výkonu budete pravdepodobne chcieť index presunúť na toto umiestnenie. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Vybrať nové a potom pre index stanovte nové umiestnenie.

Chcem vyhľadávať typ súboru, ktorý momentálne nie je indexovaný. Ako do indexu pridať nejaký typ súboru?

Ak používate neštandardný typ súboru, ktorý index nerozoznáva, môžete ho do indexu pridať sami. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Typy súborov.

 4. Do textového poľa zadajte typ súboru a potom kliknite na tlačidlo Pridať novú príponu.

 5. Kliknite na položku Iba vlastnosti indexu alebo Vlastnosti indexu a obsah súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prečo by sa mal znovu zostaviť index?

Index nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Ak však má index problémy s vyhľadávaním súborov, o ktorých viete, že sa nachádzajú na indexovanom umiestnení, pravdepodobne bude potrebné index znovu zostaviť. Zostavenie indexu môže zabrať veľa času, takže tento krok uskutočnite až po tom, čo ste indexu dali dostatok času (niekoľko hodín) na to, aby vyriešil všetky problémy. Postup zostavenia indexu:

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť, kliknite na kartu Index – nastavenie a potom na tlačidlo Znova zostaviť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ako reštartovať službu Windows Search?

 1. Otvorte dialógové okno Nástroje na správu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Services v časti Name dvakrát kliknite na položku Windows Search.

 4. V dialógovom okne Windows Search Properties kliknite na položku Stop, potom na položku Start a potom kliknite na položku OK.

Prečo je potrebné mať pred indexovaním šifrovaných súborov zapnuté riešenie šifrovania jednotiek BitLocker alebo šifrovania jednotiek od iných spoločností než Microsoft?

Ak sa rozhodnete pridať šifrované súbory do indexu a nepoužívate riešenie úplného šifrovania zväzku na umiestnenie indexu, šifrované údaje zo súborov, napríklad text z dokumentu Microsoft Word, sa pridajú do indexu. Index je prekrytý, aby nebol ľahko čitateľný, ak sa niekto pokúša otvoriť súbory indexu, ale nemá zložité šifrovanie údajov. Keby niekto získal prístup k vášmu počítaču, mohol by vytiahnuť z indexu vaše údaje. S cieľom zvýšiť ochranu vašich indexovaných údajov musí byť teda šifrované aj umiestnenie indexu.

Ako sa dá zistiť umiestnenie indexu?

Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Aktuálne umiestnenie indexu je uvedené pod názvom Umiestnenie indexu.