Fragmentácia spôsobuje, že pevný disk vykonáva prácu navyše, čo môže spomaliť počítač. Program Defragmentácia disku znova usporiada fragmentované údaje, takže pevný disk môže pracovať efektívnejšie. Program Defragmentácia disku sa spúšťa podľa zvoleného časového plánu, ale defragmentáciu pevného disku možno vykonať aj manuálne.

  1. Otvorte okno Defragmentácia disku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a potom na položku Defragmentácia disku. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na tlačidlo Defragmentovať.

Defragmentácia disku môže trvať niekoľko minút až hodín v závislosti od veľkosti a stupňa fragmentácie pevného disku. Počas procesu defragmentácie môžete počítač aj naďalej používať.

Poznámka