Inštalácia alebo odstránenie modemu

Systém Windows zvyčajne nájde a automaticky nainštaluje potrebné ovládače po nainštalovaní modemu. Ak systém Windows nemôže nájsť alebo nainštalovať ovládač pre modem, musíte ho nainštalovať manuálne.

Manuálna inštalácia modemu

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti telefónu a modemu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Možnosti telefónu a modemu.

  Poznámka

  • Pred získaním prístupu k dialógovému oknu Možnosti telefónu a modemu možno bude potrebné zadať niektoré informácie do dialógového okna Informácie o mieste, ako napríklad krajinu alebo región, a špeciálne pravidlá telefonického vytáčania.

 2. Kliknite na kartu Modemy.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním hardvéru.

Odstránenie modemu

Ak systém Windows automaticky nainštaluje nesprávny ovládač, alebo ak máte problémy s modemom, môžete ovládač odstrániť.

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti telefónu a modemu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Možnosti telefónu a modemu.

  Poznámka

  • Pred získaním prístupu k dialógovému oknu Možnosti telefónu a modemu možno bude potrebné zadať niektoré informácie do dialógového okna Informácie o mieste, ako napríklad krajinu alebo región, a špeciálne pravidlá telefonického vytáčania.

 2. Kliknite na kartu Modemy.

 3. Vyberte modem, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.