V tomto článku nájdete pokyny na:

 • inováciu systému Windows Vista v počítači so staršou verziou systému Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional v prípade, že chcete zachovať súbory, nastavenia a programy,

 • inštaláciu novej alebo čistej verzie systému Windows, keď:

  • chcete nahradiť aktuálny operačný systém,

  • chcete nainštalovať systém Windows Vista do osobitnej oblasti na pevnom disku a v počítači je k dispozícii operačný systém a dostupná oblasť,

  • v počítači nie je nainštalovaný žiaden operačný systém.

 • Preinštalovanie systému Windows Vista, ak chcete obnoviť predvolené nastavenie systému Windows, alebo ak sa vyskytujú problémy so systémom Windows a je ho potrebné preinštalovať pomocou čistej inštalácie.

Poznámka.

Počas inštalácie budete potrebovať:

 • Inštalačný disk CD alebo DVD systému Windows.

 • 25-znakový kód Product Key systému Windows. Kód Product Key sa nachádza na počítači alebo na obale inštalačného disku v balíku so systémom Windows. Nálepka s kódom Product Key vyzerá takto:

  Obrázok nálepky s kódom Windows Product Key.
  Nálepka s kódom Product Key systému Windows
 • Názov počítača. Názov je potrebný v prípade, že je počítač momentálne pripojený k sieti. Pri používaní systému Windows XP nájdete názov počítača nasledovne:

  • V ponuke Štart kliknite pravým tlačidlom na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   Názov počítača je zobrazený na karte Názov počítača.

Budete sa tiež musieť rozhodnúť, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows Vista. Ďalšie informácie pre rozhodovanie nájdete v téme 32-bitová a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 32-bitových a 64-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie systému Windows Vista pre 32-bitové verzie systému alebo Možnosti inštalácie systému Windows Vista pre 64-bitové verzie systému

Upozornenie

 • Pred inštaláciou systému Windows vypnite antivírusový softvér a zálohujte súbory na externý pevný disk, disk CD alebo DVD, disk USB flash alebo do sieťového priečinka.

Inovácia na systém Windows Vista

Pri inovácii na systém Windows Vista sú súbory, nastavenia a programy z aktuálnej verzie systému Windows ponechané.

Dôležité upozornenie: Túto procedúru použite iba pri inovácii 32-bitovej verzie systému Windows XP na 32-bitovú verziu systému Windows Vista.

Skôr, ako inováciu začnete:

 • Skontrolujte kompatibilitu hardvéru pre inováciu. Prejdite na časť Windows Vista Poradca pre inováciu systému na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Počas inovácie môžete tiež spustiť program Poradca pre inováciu systému Windows Vista kliknutím na položku Skontrolovať kompatibilitu online na stránke InštaláciaWindows.

 • Pred inováciou počítača zo systému Windows XP na systém Windows Vista sa uistite, že máte v počítači nainštalovaný systém Windows XP Service Pack 2. Ak používate systém Windows XP, týmto postupom zistíte, či máte spustený systém Windows XP Service Pack 2:

  • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   Na karte Všeobecné overte, či je v časti Systém uvedený balík Service Pack 2.

  Ak systém Windows XP Service Pack 2 nie je nainštalovaný, musíte ho nainštalovať pred inováciou na systém Windows Vista. Ak chcete získať systém Windows XP Service Pack 2, použite službu Windows Inovácia online.

Upozornenie

 • Ak máte inovačnú kópiu 32-bitovej verzie systému Windows Vista, inštaláciu systému Windows je nutné spustiť z existujúcej verzie systému Windows.

Poznámky

 • Ak používate čítač odtlačkov prstov, alebo iné biometrické zariadenie pri prihlasovaní sa do počítača, skontrolujte, či ste si pred aktualizáciou zapísali heslo. Pri prvom použití systému Windows po aktualizácii musíte pri prihlasovaní zadať meno používateľa a heslo.

 • Podrobnejšie informácie o inovácii z jazykových verzií systému Windows XP na systém Windows Vista nájdete v téme Určité jazykové verzie systému Windows XP nemožno inovovať na systém Windows Vista online.

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows do jednotky DVD alebo CD v počítači. Inštaláciu systému Windows je nutné spustiť z existujúcej verzie systému Windows.

 2. Na stránke Inštalácia systému Windows kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 3. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu sa odporúča prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred hrozbami zabezpečenia. Na získanie aktualizácií inštalácie budete potrebovať internetové pripojenie.

 4. Na stránke Zadajte kód Product key na aktiváciu odporúčame zadať váš 25-znakový kód Product key, aby ste sa vyhli problémom počas aktivácie.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami.

 6. Po kliknutí na možnosť Inovácia na stránke Aký typ inštalácie požadujete? sa začne inovácia. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

 7. Postupujte podľa pokynov.

Inštalácia systému Windows vykonaním čistej inštalácie

Pri vykonávaní čistej inštalácie 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie systému Windows Vista. môžete použiť nasledujúci postup.

Ak systém inštalujete vykonaním čistej inštalácie, automaticky sa nahradí aktuálna verzia systému Windows vrátane všetkých súborov, nastavení a programov. Súbory a nastavenia je možné zálohovať, ale po dokončení inštalácie je potrebné programy znovu manuálne nainštalovať a obnoviť zálohované súbory. Informácie o obnovení súborov po vykonaní čistej inštalácie nájdete v téme na Ako obnoviť osobné súbory po vykonaní vlastnej inštalácie

Použite čistú inštaláciu, ak počítač nemá nainštalovaný žiadny operačný systém, alebo chcete aktuálny operačný systém odstrániť a nahradiť ho systémom Windows Vista, alebo ak chcete rozdeliť pevný disk na oblasti a nainštalovať systém Windows Vista na špecifickú oblasť.

Na inštaláciu systému Windows potrebujete kompatibilný hardvér. Prejdite na časť Windows Vista Poradca pre inováciu systému na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Počas inštalácie môžete tiež spustiť program Poradca pre inováciu systému Windows Vista, kliknutím na položku Skontrolovať kompatibilitu online na stránke InštaláciaWindows. Ak spustíte inštaláciu z inštalačného disku , nezobrazí sa toto prepojenie na program Poradca pre inováciu systému Windows Vista na stránke systému Windows.

Poznámka.

 • Inovačnú kópiu systému Windows Vista nemôžete nainštalovať do oblasti, ak v nej ešte nie je nainštalovaná kópia systému Windows 2000 alebo systému Windows XP. Potreba vykonania čistej inštalácie závisí od toho, z akej na akú verziu systém Windows inovujete.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk systému Windows do jednotky CD alebo DVD v počítači a potom postupujte nasledovne:

  • Ak je už v počítači nainštalovaný operačný systém a nechcete vytvoriť, rozšíriť, odstrániť ani formátovať oblasti, pokračujte krokom 2.

  • Ak v počítači nie je nainštalovaný operačný systém a nechcete vytvoriť, rozšíriť, odstrániť ani formátovať oblasti, je potrebné počítač s vloženým diskom v jednotke CD alebo DVD reštartovať. Takto sa počítač spustí (alebo „zavedie“) z inštalačného disku CD alebo DVD. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie klávesu na spustenie z disku DVD alebo CD, stlačte ho. Ak sa zobrazí stránka Inštalácia systému Windows, pokračujte krokom 2.

   Ak sa nezobrazí strana Inštalácia Windows a nepožaduje sa stlačenie klávesu na spustenie z disku DVD alebo disku CD, je potrebné určiť, že počítač používa jednotky disku DVD a CD ako spúšťacie zariadenia. Znamená to, že musíte v systéme BIOS (basic input/output system) nastaviť jednotku DVD alebo CD ako prvé spúšťacie zariadenie. Ďalšie informácie o tomto nastavení nájdete v téme Spustenie systému Windows z disku CD alebo DVD. Po nastavení jednotky DVD a CD ako spúšťacieho zariadenia reštartujte počítač a podľa predchádzajúcich pokynov spustite systém Windows z inštalačného disku DVD alebo CD.

 2. Postupujte podľa pokynov na stránke Inštalácia systému Windows a potom kliknite na položku Inštalovať.

 3. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu sa odporúča prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred hrozbami zabezpečenia. Na získanie aktualizácií inštalácie budete potrebovať internetové pripojenie.

 4. Na stránke Zadajte kód Product key na aktiváciu odporúčame zadať váš 25-znakový kód Product key, aby ste sa vyhli problémom počas aktivácie.

  Poznámka.

  • Ak máte inovačnú kópiu 32-bitovej verzie systému Windows Vista, zobrazí sa hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača a spustenie inštalácie systému Windows v rámci existujúceho operačného systému.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami.

 6. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

  Poznámka.

  • Ak kliknete na položku Vlastná, máte inovačnú kópiu 64-bitovej verzie systému Windows Vista a nemáte verziu systému Windows, ktorú by bolo možné inovovať, inštalácia nemôže pokračovať. Bude potrebné nainštalovať kópiu systému Windows 2000 alebo systému Windows XP, aby ste mohli pokračovať v tejto inštalačnej metóde.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte umiestnenie pre systém Windows.

  • Ak pevný disk nie je rozdelený na oblasti, kliknite na položku Ďalej. Inštalácia sa spustí automaticky. Zobrazí sa správa o kompatibilite so zoznamom programov a ovládačov softvéru, ktoré nebudú po inštalácii funkčné. Prípadné problémy je možné riešiť až po dokončení inštalácie.

  • Ak je v počítači vytvorená oblasť a chcete v ňom mať viacero operačných systémov, je možné systém Windows nainštalovať do určitej oblasti. (Hovorí sa tomu konfigurácia s duálnym spustením alebo variantným spustením.) Ak vyberiete túto možnosť, je systém Windows potrebné nainštalovať do inej oblasti ako oblasť s nainštalovanou aktuálnou verziou systému Windows. Ak chcete systém Windows nainštalovať do existujúcej oblasti, vyberte požadovanú oblasť a kliknutím na položku Ďalej sa začne inštalácia. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

  • Ak chcete vytvoriť, rozšíriť, odstrániť alebo formátovať oblasť, je potrebné systém Windows spustiť z inštalačného disku DVD alebo CD. Ak sa proces inštalácie nezačal týmto spôsobom, pri spúšťaní systému Windows z inštalačného disku DVD alebo CD postupujte podľa pokynov v prvom kroku tohto postupu a potom postupujte podľa pokynov na jednotlivých obrazovkách. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené), kliknite na požadovanú možnosť a potom postupujte podľa pokynov. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite inštaláciu. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

 8. Postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • Po dokončení inštalácie je potrebné zapnúť existujúci antivírusový softvér alebo nainštalovať nový.

Preinštalovanie systému Windows Vista

Ak chcete preinštalovať systém Windows Vista vykonaním čistej inštalácie —pravdepodobne na obnovenie predvolených nastavení systému Windows — postupujte podľa nasledujúcich pokynov. (Ak sa vyskytol problém so systémom Windows, pozrite si najprv tému Čo robiť, ak sa systém Windows nespustí správne, kde nájdete pokyny na použitie inštalačného disku systému Windows na riešenie problémov bez úplného preinštalovania systému Windows.)

Upozornenie

 • Pred preinštalovaním systému Windows zálohujte súbory i v prípade, že systém Windows preinštalujete do oblasti pevného disku. Pri čistej inštalácii sa nahradí aktuálna verzia systému Windows a všetky osobné súbory.

 1. Zapnite počítač a vložte disk DVD alebo CD so systémom Windows Vista.

 2. Postupujte podľa pokynov na stránke Inštalácia systému Windows a potom kliknite na položku Inštalovať.

 3. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu sa odporúča prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred hrozbami zabezpečenia. Na získanie aktualizácií inštalácie budete potrebovať internetové pripojenie.

 4. Na stránke Zadajte kód Product key na aktiváciu odporúčame zadať váš 25-znakový kód Product key, aby ste sa vyhli problémom počas aktivácie.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami.

 6. Postupujte podľa pokynov na jednotlivých stránkach. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte oblasť, do ktorej chcete nainštalovať systém Windows.

 8. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite inštaláciu. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

 9. Postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • Po dokončení inštalácie je potrebné zapnúť existujúci antivírusový softvér alebo nainštalovať nový.