Pri nastavení siete systém Windows automaticky vytvorí pracovnú skupinu a pomenuje ju. Môžete sa pripojiť k existujúcej pracovnej skupine v sieti alebo vytvoriť novú pracovnú skupinu.

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Členstvo kliknite na položku Pracovná skupina a vykonajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak sa chcete pripojiť k existujúcej pracovnej skupine, zadajte názov pracovnej skupiny, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť novú pracovnú skupinu, zadajte názov pracovnej skupiny, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak zmeníte názov existujúcej pracovnej skupiny, vytvorí sa nová pracovná skupina s týmto názvom.

  Ak bol počítač pred pripojením k pracovnej skupine členom domény, bude z nej odstránený a konto počítača v doméne sa vypne.

Poznámka.

 • Ak sa v sieti nachádzajú počítače so systémom Windows XP, pravdepodobne bude potrebné zmeniť názov pracovnej skupiny v týchto počítačoch na názov zhodný s názvom pracovnej skupiny v počítačoch s touto verziou systému Windows, aby ste mohli zobraziť všetky počítače v sieti a pripájať sa k nim.