Pravdepodobne už viete, že aplikácia Windows Media Center predstavuje vynikajúci spôsob na sledovanie a zaznamenávanie televízneho vysielania, ale viete o tom, že prináša aj možnosť počúvať hudbu?

Či ste na gauči alebo za stolom, aplikáciu Windows Media Center môžete použiť na vyhľadanie svojich obľúbených piesní, alebo si môžete vytvoriť zoznam skladieb na večierky. Počas prehrávania hudby môžete na obrazovke dokonca sledovať prezentácie svojich obľúbených obrázkov.

Obrázok zoznamu skladieb v aplikácii Windows Media Center
Počúvanie hudby v aplikácii Windows Media Center
Zobraziť všetko

Vyhľadanie hudobných súborov v knižnici

Použitím tlačidiel so šípkami doľava alebo doprava môžete automaticky prechádzať hudobnou knižnicou.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. (Voliteľné) Ak chcete použiť funkciu Hľadať, na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku hľadať. Pomocou numerickej klávesnice alebo klávesnice zadajte písmená. Na zadanie kritérií hľadania je možné použiť diaľkové ovládanie.

Poznámka

 • Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Prehrávanie hudby

Použitím tlačidiel so šípkami doľava alebo doprava môžete automaticky prechádzať knižnicami hudby.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku interpreti albumov, albumy, interpreti, žánre, skladby, zoznamy skladieb, skladatelia alebo roky a potom prejdite na hudbu, ktorú chcete počúvať.

 3. Kliknite na názov alebo meno a potom kliknite na tlačidlo Prehrať Album alebo Prehrať skladbu. Začnú sa prehrávať hudobné súbory.

 4. (Voliteľné ) Kliknutím na tlačidlo Zobraziť front zobrazíte skladby, ktoré sa budú prehrávať neskôr.

Prehratie prezentácie s hudbou

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku interpreti albumov, albumy, interpreti, žánre, skladby, zoznamy skladieb, skladatelia alebo roky a potom prejdite na hudbu, ktorú chcete počúvať.

 3. Kliknite na názov alebo meno a potom kliknite na tlačidlo Prehrať Album alebo Prehrať skladbu. Začnú sa prehrávať hudobné súbory.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehrať prezentáciu.

Pridanie hudby do frontu

Front je dočasný zoznam skladieb, ktoré sa majú prehrať. Hudbu, ktorú chcete počúvať, môžete zaradiť do frontu, aby ste skladby na prehrávanie nemuseli vyberať jednotlivo.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku interpreti albumov, albumy, interpreti, žánre, skladby, zoznamy skladieb, skladatelia alebo roky a potom prejdite na hudbu, ktorú chcete pridať do frontu.

 3. Kliknite na názov alebo meno a potom kliknite na tlačidlo Pridať do frontu.

Zobrazenie a úprava frontu

 1. Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Prehráva sa + Front a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť front. Zobrazí sa front.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť front a vykonajte jednu z možností:

  • Ak chcete presunúť skladbu v zozname nahor alebo nadol, kliknite na tlačidlo so šípkami nahor alebo nadol.

  • Ak chcete odstrániť skladbu z frontu, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Uloženie frontu ako zoznamu skladieb

Ak front obsahuje vaše obľúbené skladby, front môžete uložiť ako zoznam skladieb a prehrať ho znova. Zoznamy skladieb predstavujú skvelý spôsob prehrávania hudby. Pri vytváraní zoznamov skladieb je možné zoskupiť ľubovoľnú kombináciu skladieb do zoznamu, ktorý sa dá rýchlo prehrať, napáliť alebo synchronizovať. Informácie o napaľovaní hudobných súborov nájdete v téme Napaľovanie disku CD alebo DVD. Informácie o synchronizácii skladieb (a televíznych relácií) so zariadením nájdete v téme Synchronizácia televíznych relácií so zariadením.

 1. Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Prehráva sa + Front a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť front. Zobrazí sa front.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako zoznam skladieb.

 3. Pomocou numerickej klávesnice zadajte názov zoznamu skladieb a kliknite na tlačidlo Uložiť. Po uložení frontu ako zoznamu skladieb sa front pridá do stáleho zoznamu skladieb. Prístup k stálym zoznamom skladieb po ich vytvorení bude možný v aplikácii Windows Media Center alebo Windows Media Player v časti Zoznamy skladieb.

  Front sa odstráni po vykonaní jednej z nasledujúcich možností:

  • Po prehratí ďalšej skladby alebo albumu kliknete na tlačidlo Prehrať namiesto tlačidla Pridať do frontu v časti Hudba.

  • Prehráte médium v časti Rozhlas, TV + filmy alebo Obrázky a videá. (Z knižnice sa odstránia iba obrázky, nie videá).

   Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

  • Zatvoríte aplikáciu Windows Media Center (vrátane odhlásenia, vypnutia alebo reštartovania počítača alebo prepnutia počítača do úsporného režimu).

Zobrazenie zoznamu skladieb

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku zoznamy skladieb.

 3. Kliknite na zoznam skladieb.

 4. (Voliteľné): Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Prehrať

  • Pridať do frontu

  • Zapísať disk CD/DVD

  • Odstrániť

Odstránenie hudby z počítača

Ak z aplikácie Windows Media Center odstránite skladbu, album alebo zoznam skladieb, z knižnice hudby a počítača sa odstránia natrvalo.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku album, skladba alebo zoznam skladieb a potom stlačením pravého tlačidla myši zobrazte kontextovú ponuku.

 3. Kliknite na položku Odstrániť.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrdíte odstránenie.

Výber možnosti vizualizácie na zobrazenie počas prehrávania hudby

Zobraziť sa môžu rozličné vizualizácie — farebné prechody a geometrické tvary — ktorých tvary sa menia v čase podľa prehrávanej hudby. Vizualizácie sú zoskupené do kolekcií podľa určitých tém, napríklad Alchemy, Stĺpce a vlnovky alebo Batéria.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a potom kliknite na položku Hudba.

 2. Kliknite na tlačidlo Vizualizácie a potom vyberte vizualizačnú kategóriu. Každá kategória obsahuje množstvo vizualizácií.

 3. Kliknite na položku Uložiť.

Sledovanie vizualizácií počas prehrávania hudby

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby.

 2. Kliknite na položku album, skladba alebo zoznam skladieb.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehrať skladbu alebo Prehrať album a potom kliknite na tlačidlo Vizualizácia.

Spustenie vizualizácie vždy pri spustení hudby

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a potom kliknite na položku Hudba.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti vizualizácie a potom začiarknite políčko Vždy spúšťať vizualizácie pri prehrávaní hudby.

 3. V časti Počas vizualizácií zobrazovať informácie o skladbách vyberte možnosť.

 4. Kliknite na položku Uložiť.