Na prehrávanie rozhlasového vysielania vo formáte FM je v aplikácii Windows Media Center potrebný voliteľný prijímač FM.

V aplikácii Windows Media Center môžete počúvať dostupné rozhlasové vysielanie vo formáte FM a internetové rozhlasové stanice a môžete vytvárať predvoľby obľúbených rozhlasových staníc.

Obrázok obrazovky s rozhlasovou stanicou FM
Obrazovka rozhlasového vysielania vo formáte FM
Zobraziť všetko

Vyhľadávanie a počúvanie rozhlasového vysielania vo formáte FM

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba, kliknite na položku rozhlas a potom na položku Rozhlas FM.

 2. Ak chcete, aby aplikácia Windows Media Center našla rozhlasové stanice, v položke Hľadať alebo Naladiť, kliknutím na tlačidlo - alebo + nájdete stanice, ktoré sú k dispozícii. Ak poznáte frekvenciu stanice, zadajte jej číslo použitím numerickej klávesnice alebo diaľkového ovládača.

 3. Prostredníctvom ovládacích prvkov umiestnených na obrazovke vpravo dole môžete ovládať prehrávanie vrátane zmeny kanálov, úpravy hlasitosti a pozastavenia alebo zastavenia prehrávania Obrázok ovládacích prvkov.

Úprava existujúcej predvoľby

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba, kliknite na položku rozhlas, na položku predvoľby a potom kliknite na predvoľbu, ktorú chcete upraviť.

 2. Frekvenciu predvoľby upravíte v rámci položky Ladiť kliknutím na tlačidlá - alebo +. Napokon kliknite na tlačidlo Uložiť ako predvoľbu.

 3. Názov predvoľby upravíte kliknutím na tlačidlo Upraviť predvoľbu. Na obrazovke Úprava predvoľby zadajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytváranie predvolieb rozhlasových staníc vo formáte FM

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba, kliknite na položku rozhlas a potom na položku Rozhlas FM.

 2. V položke Hľadať alebo Ladiť kliknutím na tlačidlá - alebo+ vyhľadajte požadované stanice.

 3. Keď nájdete požadovanú stanicu, kliknite na tlačidlo Uložiť ako predvoľbu.

 4. Zadajte názov stanice a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prehrávanie predvolieb rozhlasových staníc

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku rozhlas.

 2. V galérii Rozhlas kliknite na tlačidlo Predvoľby a vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice. Dostupná je aj naposledy vybratá predvoľba stanice.

Vyhľadávanie a počúvanie internetových rozhlasových staníc

Programy niektorých internetových rozhlasových partnerov sú dostupné iba po predplatení. Dostupnosť tejto služby, ako aj výber partnerov, ktorý sa zobrazí v časti Ďalšia hudba + Rádio, sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite na položku Médiá online a potom kliknite na položku knižnica programov.

 2. Kliknite na položku Hudba a rádio a potom kliknutím na položku Ďalšia hudba + Rádio zobrazte zoznam internetových rozhlasových partnerov, ktorí sú k dispozícii.

 3. Kliknite na rozhlasovú stanicu online.