Jednoduchšie plnenie úloh

Množstvo informácií na obrazovke môžete zredukovať a klávesnicu nastaviť tak, aby ste zjednodušili čítanie a písanie.

Tieto nastavenia môžete upraviť na stránke Jednoduchšie čítanie a písanie v programe Stredisko uľahčenia prístupu.

 1. Otvorte stránku Uľahčiť zameranie na čítanie a písanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zjednodušený prístup, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Uľahčiť zameranie na čítanie a písanie.

 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

  • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví spustenie programu Moderátor pri prihlásení do systému Windows. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom.

  • Odstrániť obrázky na pozadí. Táto možnosť vypne nepotrebný prekrývajúci sa obsah a obrázky na pozadí. Zlepší sa tým viditeľnosť objektov na obrazovke.

  • Zapnúť funkciu Jedným prstom. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Jedným prstom pri prihlásení do systému Windows. Namiesto stláčania kombinácie troch klávesov (napríklad stlačenie kombinácie klávesov CTRL, ALT a DELETE na prihlásenie do systému Windows môžete použiť iba jediný kláves zapnutím funkcie Jedným prstom a upravením nastavenia. Takýmto spôsobom môžete stlačiť modifikačný kláves a ponechať ho v aktívnom stave až do stlačenia ďalšieho klávesu.

  • Zapnúť funkciu Signál prepnutia. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Signál prepnutia pri prihlásení do systému Windows. Signál prepnutia môže prehrať tón upozornenia pri každom stlačení klávesov CAPS LOCK, NUM LOCK alebo SCROLL LOCK. Tón upozornenia môže zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z náhodného stlačenia tlačidiel.

  • Zapnúť funkciu Filtrovanie klávesov. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Filtrovanie klávesov pri prihlásení do systému Windows. Systém Windows môžete nastaviť tak, aby ignoroval klávesy stlačené v rýchlom poradí alebo neúmyselné stlačenie klávesov.

  • Vypnúť nepotrebné animácie. Táto možnosť vypne animované efekty, napríklad efekt postupného strácania obrazu pri zatváraní okien alebo iných prvkov.

  • Nastaviť, ako dlho majú zostať otvorené dialógové okná systému Windows s oznámeniami. Táto možnosť umožňuje nastaviť čas, počas ktorého zostanú oznámenia zobrazené na obrazovke.