Technológia písma ClearType zobrazuje text na obrazovke s takmer rovnakou ostrosťou a jasnosťou, akou sa vyznačuje text vytlačený na papieri. V tejto verzii systému Windows je predvolene zapnutá.

Ak chcete naplno využiť technológiu ClearType, budete potrebovať vysokokvalitný monitor s plochou obrazovkou, napríklad displej LCD alebo plazmovú obrazovku. Určité zlepšenie čitateľnosti pomocou technológie ClearType môžete získať aj na monitore CRT.

Naladenie technológie ClearType

Pomocou programu na ladenie na Internete môžete ešte zlepšiť čitateľnosť položiek na obrazovke.

Zapnutie technológie ClearType

  1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

  2. Kliknite na položku Efekty.

  3. V dialógovom okne Efekty začiarknite políčko Na vyhladenie okrajov zobrazeného písma používať túto metódu.

  4. V zozname vyberte položku ClearType a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak v zozname vyberiete položku Štandardný alebo ClearType, grafická karta a monitor musia podporovať nastavenie farieb s najmenej 256 farbami. Najlepšie výsledky dosiahnete s nastavením High color (24 bitov) alebo Highest color (32 bitov). Kvalitu farieb môžete zmeniť v položke Nastavenie obrazovky v ovládacom paneli.

    Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.