Stredisko uľahčenia prístupu je centrálnym umiestením, v ktorom je možné zapnúť a nastaviť nastavenia zjednodušenia ovládania a programy dostupné v systéme Windows. Môžete upraviť nastavenia zjednodušujúce zobrazenie v počítači, používanie myši alebo klávesnice alebo používanie vstupných zariadení. Môžete tiež zodpovedať niekoľko otázok o každodennom spôsobe používania počítača, ktoré pomôžu systému Windows odporučiť nastavenie zjednodušenia ovládania a programov.

Použitie dotazníka programu uľahčenia prístupu

  1. Otvorte dialógové okno Stredisko uľahčenia prístupu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Zjednodušený prístup a na položku Stredisko uľahčenia prístupu.

  2. Kliknite na prepojenie Získať informácie o jednoduchom používaní počítača.

Ďalšie informácie o všetkých možnostiach dostupných v programe Stredisko uľahčenia prístupu nájdete po kliknutí na tieto prepojenia: