Otvorenie alebo uloženie prílohy v programe Windows Mail

Použitím programu Windows Mail je možné odoslať dokumenty, obrázky a ďalšie súbory ako prílohy e‑mailových správ. Správy s prílohami sú v stĺpci Príloha v zozname správ označené ikonou spinky. Prílohy je možné otvoriť priamo z programu Windows Mail alebo uložiť do priečinka v počítači a získať k nim tak neskôr jednoduchý prístup bez toho, aby bolo potrebné vyhľadať správu, ku ktorej boli pripojené.

Zobraziť všetko

Otvorenie prílohy priamo zo správy

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Otvorte správu s prílohou tak, že na ňu dvakrát kliknete v zozname správ.

 3. V hornej časti okna správy dvakrát kliknite na ikonu prílohy v hlavičke správy.

  Obrázok ikony prílohy
  Ikona prílohy

Uloženie príloh do priečinka v počítači

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Otvorte správu s prílohou tak, že na ňu dvakrát kliknete v zozname správ.

 3. V okne správy kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Uložiť prílohy.

 4. Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť prílohy.

  V predvolenom nastavení ukladá program Windows Mail prílohy do priečinka Dokumenty. Ak chcete uložiť prílohy do iného priečinka, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyberte priečinok.

 5. Vyberte prílohy, ktoré chcete uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Upozornenie

 • Napriek tomu, že program Windows Mail blokuje známe nebezpečné typy súborov, pri otváraní príloh by ste mali byť opatrní. Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s prílohami nájdete v téme Ako sa vyhnúť vírusom v e‑mailoch.