Rozpoznávanie nebezpečných typov súborov

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Nebezpečné typy súborov sú tie, ktoré sú potenciálnymi nosičmi vírusov alebo spyware, ktoré môžu poškodiť údaje alebo programy v počítači. Za nebezpečné sa považujú programové súbory (.exe), makrá alebo súbory .com. Prevažná väčšina súborov s týmito príponami vírusy neobsahuje. Ak však takéto typy súborov prevezmete alebo prijmete v e‑mailovej správe, nemali by ste ich otvárať, ak sa nepresvedčíte o dôveryhodnosti zdroja, alebo ak ich neočakávate.

Nasleduje niekoľko najčastejších prípon názvov súborov používaných e‑mailovými vírusmi a ďalším škodlivým softvérom. Ak prijmete súbory s týmito príponami, uložte ich do priečinka v počítači a okamžite ich preverte aktuálnym antivírusovým softvérom ešte pre ich otvorením.

Najčastejšie prípony názvov súborov

Nasledujúca tabuľka popisuje prípony názvov súborov, ktoré môžu indikovať nebezpečenstvo takého súboru.

Prípona Typ súboru
Prípona

.exe

Typ súboru

Program

Prípona

.com

Typ súboru

Program MS‑DOS

Prípona

.pif

Typ súboru

Odkaz na program MS‑DOS

Prípona

.bat

Typ súboru

Dávkový súbor

Prípona

.scr

Typ súboru

Súbor šetriča obrazovky

Poznámky

  • Niektoré vírusy používajú súbory s dvomi príponami, ktoré maskujú nebezpečné súbory a vydávajú ich za bezpečné, napríklad Dokument.txt.exe alebo Fotografie.jpg.exe. Posledná prípona na pravej strane je tá, ktorú sa systém Windows pokúsi otvoriť. Je veľmi nepravdepodobné, aby mal legálny súbor dve prípony, súbor takéhoto typu neprevezmite ani neotvárajte.

  • Existujú súbory, napríklad súbory s textom (.txt) alebo s obrázkom (.jpg), ktorých prevzatie je bezpečnejšie ako prevzatie programových súborov alebo makier. Mali by ste byť opatrní v prípade súborov z neznámych zdrojov, pretože niektoré z týchto súborov sú známe tým, že majú špeciálne spracované formáty, ktoré môžu využívať zraniteľnosť počítačových systémov.