Obnovenie stratených alebo odstránených súborov

Ak nemôžete nájsť hľadaný súbor, môže byť uložený alebo presunutý do iného priečinka, ako ste predpokladali, alebo mohol byť odoslaný do Koša.

Súbor môžete začať hľadať použitím vyhľadávacieho priečinka, ale rovnako môžete skontrolovať priečinky, o ktorých si myslíte, že v nich súbor bude. Skúste niektorú z týchto možností:

Zobraziť všetko

Vyhľadajte súbor pomocou vyhľadávacieho priečinka

  • Otvorte dialógové okno Hľadať kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Hľadať.

Vyhľadávajte použitím celého názvu alebo iba jeho časti (ak si ho pamätáte) alebo použite akúkoľvek značku alebo vlastnosť súboru, ktorá ho pomôže odlíšiť od ostatných súborov v počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Hľadanie v priečinkoch, v ktorých sa súbor zvyčajne vyskytuje

Toto sú najpravdepodobnejšie umiestnenia, v ktorých by ste mali hľadať stratené alebo odstránené súbory:

Dokumenty

  • Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

Obrázky

  • Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

Kôš

  • Kôš otvoríte dvojitým kliknutím na ikonu Kôš na pracovnej ploche.

Predvolené ukladacie umiestnenie programu používaného na vytváranie súborov

  1. Otvorte program, ktorý bol použitý na vytvorenie súboru.

  2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

    Tento príkaz otvorí umiestnenie, v ktorom bol súbor pravdepodobne uložený.