Postupujte podľa týchto krokov v uvedenom poradí, kým nie je spyware odstránený.

Použitie nástroja na zisťovanie a odstraňovanie spyware

Program Windows Defender, ktorý sa dodáva s touto verziou systému Windows, pomáha chrániť počítač pred napadnutím škodlivým softvérom, spyware a iným nežiaducim softvérom. Keď je program Windows Defender zapnutý, upozorní vás, keď sa spyware alebo iný nežiaduci softvér pokúsi spustiť alebo nainštalovať v počítači. Môžete vybrať, či chcete zistené položky ignorovať, umiestniť do karantény alebo odstrániť. Ďalšie informácie získate v časti Zisťovanie programov typu spyware a iného nežiaduceho softvéru.

Nástroje na zisťovanie spyware sú často súčasťou antivírusových programov. Ak už máte nainštalovaný antivírusový program, skontrolujte, či program zahŕňa funkcie na ochranu proti spyware, alebo či ich je možné pridať ako aktualizáciu, a potom počítač pravidelne kontrolujte. Zoznam ďalších programov na ochranu pred spyware nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft , ktorá je venovaná zabezpečeniu v domácnosti.

Manuálne odstránenie spyware

Spyware môže niekedy napadnúť také oblasti počítača, ktoré je zložité vyčistiť bez spôsobenia ďalších problémov. Ak vás program na ochranu pred spyware upozorní, že spyware nevie odstrániť, postupujte podľa pokynov programu. Ak to nepomôže, vyskúšajte nasledovné možnosti.

  • Skontrolujte, či zoznam Nainštalované programy neobsahuje položky, ktoré nepatria do počítača.

    Túto metódu používajte s mimoriadnou opatrnosťou. Ovládací panel obsahuje veľa programov a väčšina z nich nepatrí medzi spyware. Mnohé programy typu spyware používajú špeciálne metódy inštalácie, aby sa nezobrazili v zozname nainštalovaných programov. V programe typu spyware je niekedy k dispozícii aj možnosť na jeho odinštalovanie a program je možné odstrániť aj takto. Odstráňte len tie programy, ktoré ste spoľahlivo identifikovali ako spyware. Neodstraňujte programy, ktoré by ste si chceli ponechať, hoci ich nepoužívate často. Ďalšie informácie nájdete v časti Odinštalovanie alebo zmena programu.

  • Preinštalujte systém Windows.

    Niektoré programy spyware sa môžu maskovať tak dobre, že nie je možné ich odstrániť. Ak nachádzate dôkazy o prítomnosti spyware aj po pokusoch o jeho odstránenie pomocou programu na ochranu pred spyware alebo po odinštalovaní spyware, je pravdepodobne potrebné preinštalovať systém Windows a programy.

    Upozornenie

    • Preinštalovaním systému Windows odstránite spyware, ale odstránite aj všetky súbory a programy. Ak je nutné preinštalovať systém Windows, skontrolujte, či ste zálohovali svoje dokumenty a súbory, a či máte prístup k inštalačným diskom, ktoré budete potrebovať na opätovnú inštaláciu programov.