Obnovenie nastavení programu Internet Explorer

Obnovením nastavení programu Internet Explorer sa nastavenia vrátia do stavu, v akom sa nachádzali pri prvej inštalácii do počítača. Je to užitočné pri riešení problémov, ktoré mohli byť spôsobené zmenou nastavení po inštalácii. Keď obnovíte predvolené nastavenia programu Internet Explorer, niektoré webové stránky, ktoré používajú súbory „cookie“, údaje formulárov, heslá alebo v minulosti nainštalované doplnky prehľadávača, nemusia pracovať správne. Obnovením predvoleného nastavenia programu Internet Explorer sa neodstránia obľúbené položky, informačné kanály a niektoré ďalšie osobné nastavenia. Úplný zoznam všetkých nastavení a informácií o tom, či sa obnovia alebo zachovajú, nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer je nezvratné. Po obnovení programu sa všetky nastavenia zrušia a nedajú sa obnoviť. Je výhodnejšie obnoviť pôvodné nastavenia iba pri konkrétnych nastaveniach alebo odstrániť históriu webových stránok ako obnovovať všetky nastavenia. Ďalšie informácie sa dozviete po kliknutí na prepojenia, ktoré sa nachádzajú na konci tejto témy.

Ak ste kúpili počítač s vopred nainštalovaným systémom Windows, opätovne sa použijú všetky nastavenia určené výrobcom. Tieto nastavenia môžu zahŕňať špecifickú domovskú stránku alebo poskytovateľa vyhľadávania.

Nastavenia programu Internet Explorer, ktoré sú ovplyvnené obnovením

Nasledujúca tabuľka popisuje, čo sa stane s rôznymi nastaveniami po obnovení programu Internet Explorer.

Kategórie nastavení
Ovplyvnené položky

Nastavenia, ktoré sa odstránia

 • História prehľadávača, dočasné internetové súbory, súbory „cookie“, údaje formulárov a uložené heslá

 • Zadané informácie o adresách URL, webové stránky v režime offline, rozšírenia ponuky

 • Webové lokality pridané do intranetových, dôveryhodných alebo obmedzených zón

 • Webové lokality pridané na špeciálne spracovanie súborov „cookie“ na karte Ochrana osobných údajov

 • Webové lokality s povolenými automaticky otváranými oknami v nastaveniach programu na blokovanie automaticky otváraných okien

 • Zoznam naposledy použitých položiek v programe Explorer

Nastavenia, ktoré sa obnovia na predvolené nastavenia systému Windows alebo výrobcu

 • Domovská stránka (informácie o zálohovaní kariet domovských stránok nájdete v téme Zálohovanie domovskej stránky alebo kariet domovských stránok)

 • Poskytovatelia vyhľadávania, nastavenia prehľadávania použitím kariet

 • Farby, jazyky, písma a nastavenia zjednodušenia ovládania (karta Všeobecné)

 • Nastavenia zabezpečenia pre všetky zóny (karta Zabezpečenie)

 • Nastavenia karty Spresnenie

 • Nastavenia karty Ochrana osobných údajov

 • Nastavenia pre funkcie Program na blokovanie automaticky otváraných okien, Automatické dokončovanie, Filter neoprávneného získavania údajov a Lupa

 • Nastavenia strany, panela s nástrojmi a veľkosti textu

 • Nastavenia informačných kanálov (synchronizácia a upozornenie, nie samotné informačné kanály)

 • Ovládacie prvky ActiveX, ktoré nie sú na zozname čiastočne schválených ovládacích prvkov (obnovenie na stav opt-in)

 • Panely s nástrojmi, pomocné objekty prehľadávača a rozšírenia prehľadávača sú vypnuté

Nastavenia a položky, ktoré sa zachovajú

 • Obľúbené položky

 • Informačné kanály

 • Nastavenia Poradcu pre obsah

 • Čiastočne schválené ovládacie prvky ActiveX

 • Nastavenia cesty pre dočasné internetové súbory (vyrovnávacia pamäť)

 • Informácie o certifikáte

 • Internetové programy (e-mail, Instant Messenger a iné programy spojené s používaním Internetu)

 • Nastavenia siete Internet, servera proxy a siete VPN

 • Predvolené nastavenie webového prehľadávača

 • Panely s nástrojmi nie sú obnovené

Obnovenie nastavenia programu Internet Explorer

 1. Zatvorte všetky okná programov Internet Explorer a Windows Prieskumník, ktoré sú práve otvorené.

 2. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 4. Na karte Spresnenie kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 5. V dialógovom okne Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie nastavení, kliknite na položku Zavrieť, vyberte možnosť OK a opäť kliknite na možnosť OK.

 7. Zavrite program Internet Explorer.

  Zmeny sa prejavia pri nasledujúcom otvorení programu Internet Explorer.

Poznámky

 • Ak zavriete všetky viditeľné okná, ale pri pokuse o obnovenie sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, je možné, že sú spustené programy, ktoré nie sú viditeľné. Reštartujte systém Windows, otvorte program Internet Explorer a znovu vykonajte obnovenie.

 • Ak pred obnovením predvolených nastavení programu Internet Explorer chcete zálohovať domovskú stránku alebo množinu kariet domovskej stránky, pozrite si tému Zálohovanie domovskej stránky alebo kariet domovských stránok.

 • Ak sa niektorú kategóriu nepodarí obnoviť, je to preto, lebo programu Internet Explorer sa nepodarilo získať prístup k súboru alebo nastaveniu databázy Registry. Príčinou môžu byť nedostatočné oprávnenia, používanie súborov alebo nastavení iným programom alebo nedostatok pamäte, či vysoké využitie procesora. Môžete pokračovať v používaní programu Internet Explorer bez obnovenia týchto nastavení alebo môžete počítač reštartovať a znovu vykonať obnovenie.

 • Ak používate program Internet Explorer na serveri a vypli ste sprísnenie (silnejšie nastavenia zabezpečenia pre používanie na serveroch), obnovenie sa vykoná na úroveň zabezpečenia klienta. Ak chcete dosiahnuť zvýšenú úroveň zabezpečenia, musíte preinštalovať sprísnenie.

 • Ak chcete znova zapnúť doplnky, pozrite si tému Doplnky programu Internet Explorer: najčastejšie otázky.