Úprava veľkosti alebo posúvanie okna Zväčšovacie sklo

Predvolene sa okno Zväčšovacie sklo zobrazuje ukotvené v hornej časti obrazovky. Veľkosť okna Zväčšovacie sklo je možné upraviť. Okno sa taktiež môže presunúť na inú pozíciu.

Zobraziť všetko

Úprava veľkosti okna Zväčšovacie sklo

  1. Otvorte okno Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Zväčšovacie sklo.

  2. Posúvajte ukazovateľ myši cez okraj okna zväčšovacieho skla, kým nezmení svoj tvar na obojstrannú šípku (v niektorých počítačoch sa ukazovateľ môže zmeniť na iný tvar).

  3. Posúvaním okraja okna upravte jeho veľkosť.

Posúvanie okna Zväčšovacie sklo

  1. Otvorte okno Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Zväčšovacie sklo.

  2. Posúvajte ukazovateľ myši cez okraj okna zväčšovacieho skla.

  3. Posuňte okno do požadovaného umiestnenia na pracovnej ploche.