Skladby zo zvukových diskov CD môžete kopírovať a konvertovať (alebo kopírovať) do počítača použitím aplikácie Windows Media Center. Zo skopírovaných a konvertovaných skladieb vzniknú v počítači digitálne mediálne súbory. Nastavenia formátu súboru, napríklad formát Windows Media Audio (WMA) alebo MP3, a bitovej frekvencie súboru sú stanovené podľa nastavení zadaných v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o zmene nastavení v prehrávači Windows Media Player sa nachádzajú v téme Zmena nastavení kopírovania a konvertovania hudby.

  1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači a spustite prehrávač Windows Media Center.

  2. Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Prehráva sa a potom kliknite na položku Kopírovať disk CD.

  3. Ak ste predtým ešte nekopírovali a nekonvertovali hudobné disky CD pomocou prehrávača Windows Media Player alebo aplikácie Windows Media Center, postupujte podľa krokov na obrazovke Možnosti kopírovania.

  4. V dialógovom okne Kopírovanie disku CD kliknite na možnosť Áno a skladby sa skopírujú a skonvertujú do počítača. Skopírované a konvertované hudobné skladby sa automaticky pridajú do knižnice hudby.

Poznámka

  • Po vložení zvukového disku CD sa tento môže automaticky začať prehrávať alebo kopírovať a konvertovať v závislosti od nastavení funkcie automatického prehrávania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia automatického prehrávania.

Poznámka

  • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.