Zobrazenie obrázkov vo forme prezentácie

Svoje obrázky alebo videosúbory môžete zobraziť v režime prezentácie na celej obrazovke. Môžete vyberať z množstva motívov, ktoré obrázky jedinečným spôsobom predvedú. Môžete vybrať obrázky, ktoré chcete v prezentácii zobraziť, ako aj nastaviť rýchlosť prehrávania prezentácie.

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Kliknite na obrázky, ktoré chcete v prezentácii zobraziť.

    Ak chcete vybrať viac obrázkov, podržte pri kliknutí na požadované obrázky stlačený kláves CTRL. Ak chcete do prezentácie vložiť všetky obrázky, nekliknite na žiadny obrázok.

  3. Spustite prezentáciu kliknutím na tlačidlo Prezentácia, ktoré sa nachádza v spodnej časti programu Fotogaléria.

    Obrázok tlačidla Prezentácia

Tip

  • Ak nevyberiete žiadne obrázky alebo vyberiete iba jeden obrázok, prezentácia bude prehrávať všetky obrázky v aktuálnom zobrazení programu Fotogaléria.

Zobraziť všetko

Použitie ovládacích prvkov prezentácie

Prezentácia sa spustí automaticky, preto na presun z jedného obrázka na druhý nemusíte použiť myš ani klávesnicu. Prezentáciu však môžete kedykoľvek ovládať aj napriek tomu. Ovládacie prvky prezentácie sú umiestnené v spodnej časti obrazovky a skryjú sa, ak sa počas prebiehajúcej prezentácie nedotknete myši alebo klávesnice. Ovládacie prvky sa zobrazia po použití myši. Ovládacie prvky vyzerajú takto:

Obrázok ovládacích prvkov prezentácie
Ovládacie prvky prezentácie

Ak sa tieto ovládacie prvky nezobrazujú, prezentácia je spustená v základnom režime. V základom režime sa nedajú prehrávať videá ani meniť motívy, môžete však ovládať ďalšie aspekty prezentácie. Kliknutím pravým tlačidlom myši v prezentácii zobrazíte ponuku s možnosťami ovládania. Ďalšie informácie o tom, ako zabrániť používaniu základného režimu a zobraziť ovládacie prvky prezentácie nájdete v časti „Zlepšenie vizuálnych prvkov prezentácie“ ďalej v tejto téme.

Použitie motívu prezentácie

Pre prezentáciu môžete použiť niekoľko rôznych motívov, ktoré zobrazia obrázky a videosúbory rôznymi spôsobmi. Niektoré motívy vyplnia obrazovku jediným obrázkom, zatiaľ čo iné motívy rozmiestnia viac obrázkov na obrazovke súčasne. Počas prehrávania prezentácie môžete motívy zmeniť a posledná vybratá téma sa použije v prezentácii pri jej najbližšom spustení.

Tip.

  • Väčšina motívov zobrazuje obrázky aj videá, no klasický motív zobrazuje iba obrázky.

Zlepšenie vizuálnych prvkov prezentácie

Ak chcete v prezentácii zobrazovať vizuálne prvky s vysokou kvalitou (vrátane videí, motívov a prechodov), v indexe výkonu systému Windows musí byť v kategórií Grafika vedľajšie skóre s hodnotou 3,0. Niektoré motívy takisto vyžadujú, aby grafická funkcia počítača disponovala funkciou nazývanou Vertex Shader 2.0. Ak chcete využívať všetky možnosti prezentácie, môže byť potrebné inovovať na výkonnejšiu grafickú kartu. Ďalšie informácie nájdete v téme Spôsoby zlepšenia výkonu počítača.