Ak máte k počítaču pripojenú tlačiareň, môžete ju zdieľať s ktorýmkoľvek používateľom pripojeným k rovnakej sieti. Typ tlačiarne nie je dôležitý, pokiaľ je tlačiareň nainštalovaná v počítači a priamo pripojená pomocou kábla s univerzálnou sériovou zbernicou (kábel USB) alebo prostredníctvom iného typu kábla pre tlačiarne. Každá osoba, s ktorou sa rozhodnete zdieľať tlačiareň, bude môcť tlačiareň používať za predpokladu, že bude vedieť počítač lokalizovať v sieti.

Poznámka.

 • Na rozdiel od tlačiarní pripojených k počítaču, tlačiarne pripojené priamo k sieti sú k dispozícii všetkým používateľom prihláseným k tej istej sieti. Tieto tlačiarne musia byť vybavené sieťovým portom alebo bezdrôtovým pripojením, aby sa dali priamo pripojiť k sieti.

Zobraziť všetko

Ako zdieľať tlačiareň pripojenú k počítaču

 1. Otvorte Stredisko sietí a zdieľania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet a potom na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie tlačiarní rozbaľte príslušnú časť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tlačiarní a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tlačiareň je teraz zdieľaná v sieti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Ak používate počítač pripojený ku pracovnej skupine, kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie chránené heslom rozbaľte príslušnú časť a potom skontrolujte, či je zdieľanie chránené heslom zapnuté alebo vypnuté. Ak je zapnuté, prístup ku tlačiarni budú mať len používatelia, ktorí majú na vašom počítači vytvorené používateľské konto a heslo. Túto možnosť vypnite, ak chcete každému používateľovi v sieti umožniť prístup ku zdieľanej tlačiarni. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka.

 • Každý používateľ počítača má už možnosť používať ľubovoľnú tlačiareň pripojenú k počítaču. Funkcia zdieľanie tlačiarní poskytuje možnosť zdieľať tlačiareň s používateľmi iných počítačov pripojených k sieti.

Ako tlačiť pomocou zdieľanej tlačiarne

Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej tlačiarni cez sieť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Musíte poznať názov počítača, ku ktorému je tlačiareň pripojená. Ak názov počítača nepoznáte, spýtajte sa osoby, ktorá tento počítač používa, prípadne názov overte osobne priamo na danom počítači. Informácie o spôsobe vyhľadania názvu počítača nájdete v časti Vyhľadanie názvu počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a do poľa Hľadať zadajte znaky \\ nasledované názvom počítača so zdieľanou tlačiarňou, ktorú chcete použiť (napríklad \\môj prenosný počítač).

 2. Stlačte kláves ENTER.

 3. Ak systém Windows dokáže nájsť počítač v sieti, otvorí sa priečinok pre tento počítač. Dvakrát kliknite na položku Tlačiarne. Ak sú k danému počítaču pripojené zdieľané tlačiarne, zobrazia sa v tomto okne. Ak sa nezobrazí zdieľaná tlačiareň, ktorú chcete použiť, spýtajte sa používateľa tohto počítača, či je tlačiareň pripojená, zapnutá a zdieľaná s ostatnými používateľmi pripojenými k sieti.

 4. Dvakrát kliknite na tlačiareň. Systém Windows automaticky pridá tlačiareň do počítača a nainštaluje ovládač tlačiarne. Po skončení procesu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Tlačiareň by sa mala zobraziť v priečinku Tlačiarne. Pri tlačení dokumentu alebo iného typu súboru môžete z ponuky vybrať túto tlačiareň.

Poznámka.

 • Niekedy systém Windows nevie ovládač tlačiarne nájsť automaticky a nenainštaluje ho. Keďže prostredníctvom tohto ovládača zdieľaná tlačiareň pracuje s počítačom, budete musieť ovládač nainštalovať sami, aby ste mohli tlačiareň používať. Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne.